คันหากฏกระทรวงประกาศป่าสงวนแห่งชาติ

ลำดับรหัสรายชื่อป่าสงวนจังหวัด
1A1.001ป่าพระฉายสระบุรีnew
2A1.002ป่าพระพุทธบาทและป่าพุแคสระบุรีnew
3A1.003ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลาง และป่าลำพญากลางสระบุรีnew
4A1.004ป่ามวกเหล็ก และป่าทับกวาง แปลงที่ 2สระบุรีnew
5A1.005ป่าลานท่าฤทธิ์สระบุรีnew
6A1.006ป่าเขาพระสระบุรีnew
7A1.007ป่าทับกวาง และป่ามวกเหล็ก แปลงที่ 1สระบุรีnew
8A1.008ป่าเขาโป่ง และป่าเขาถ้ำเสือสระบุรีnew
9A2.001ป่าเขาราวเทียนชัยนาทnew
10A2.002ป่าเขาช่องลม และป่าเขาหลักชัยนาทnew
11A3.001ป่าชัยบาดาลลพบุรีnew
12A3.002ป่าซับลังกาลพบุรีnew
13A3.003ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ลพบุรีnew
14A3.004ป่าเขาเพนียดลพบุรีnew
15B1.001ป่าบางละมุงชลบุรีnew
16B1.002ป่าเขาเขียวชลบุรีnew
17B1.003ป่าท่าบุญมี และป่าบ่อทองชลบุรีnew
18B1.004ป่าแดง และป่าชุมนุมกลางชลบุรีnew
19B1.005ป่าคลองตะเคียนชลบุรีnew
20B1.006ป่าเขาชมภู่ชลบุรีnew
21B1.007ป่าเขาพุชลบุรีnew
22B1.008ป่าเขาหินดาดและป่าเขาไผ่ชลบุรีnew
23B1.009ป่าเขาเรือแตกชลบุรีnew
24B2.001ป่าเลนประแส และป่าพังราดระยองnew
25B2.002ป่าบ้านเพระยองnew
26B2.003ป่าคลองระเวิง และป่าเขาสมเส็ดระยองnew
27B2.005ป่าหนองสนมระยองnew
28B2.006ป่าบ้านนา และป่าทุ่งควายกินระยองnew
29B2.007ป่ากะเฉด ป่าเพ และป่าแกลงระยองnew
30B2.009ป่าภูเขาหินตั้งระยองnew
31B2.011ป่าเขาห้วยมะหาด ป่าเขานั่งยอง และป่าเขาครอกระยองnew
32B3.001ป่าเลนคลองบางกะจะจันทบุรีnew
33B3.002ป่าเลนบางกะไชยจันทบุรีnew
34B3.003ป่าเลนปากน้ำพังราดจันทบุรีnew
35B3.004ป่าเลนคลองพลิ้วจันทบุรีnew
36B3.006ป่าท่าม่วงจันทบุรีnew
37B3.007ป่าเลนปากน้ำเวฬุจันทบุรีnew
38B3.008ป่าท่าสอนจันทบุรีnew
39B3.009ป่าจันตาแป๊ะ และป่าเขาวังแจงจันทบุรีnew
40B3.010ป่าหนองระหารจันทบุรีnew
41B3.011ป่าดงกะสือจันทบุรีnew
42B3.013ป่าเขาสอยดาวจันทบุรีnew
43B3.014ป่าขุนซ่องจันทบุรีnew
44B3.015ป่าเทือกเขาทะลายจันทบุรีnew
45B3.016ป่าเขาลูกช้างจันทบุรีnew
46B3.017ป่าปัถวีจันทบุรีnew
47B3.018ป่าตกพรมจันทบุรีnew
48B3.019ป่าคุ้งกระเบนและป่าอ่าวแขมหนูจันทบุรีnew
49B3.020ป่าเขาแกลด และป่าเขาสุกริมจันทบุรีnew
50B4.001ป่าหินเพิงทึบ ทิวเขาบรรทัดตราดnew
51B4.002ป่าชุมแสงตราดnew
52B4.003ป่าท้องอ่าวตราดnew
53B4.004ป่าเสม็ดตราดnew
54B4.005ป่าปากคลองบางพระ ป่าเกาะเจ้า และป่าเกาะลอยตราดnew
55B4.006ป่าเลนบางกระดานตราดnew
56B4.007ป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่ และป่าเขาไฟไหม้)ตราดnew
57B4.008ป่าท่าตะเภา และป่าเลนน้ำเชี่ยวตราดnew
58B4.009ป่าแหลมมะขามตราดnew
59B4.010ป่าท่าโสมตราดnew
60B4.011ป่าเลนบ้านธรรมชาติตราดnew
61B4.012ป่าดงธรรมชาติตราดnew
62B4.013ป่าท่ากุ่ม และป่าห้วยแร้งตราดnew
63B4.014ป่าเขาบรรทัดตราดnew
64C1.001ป่าประดู่-วังตะเคียนปราจีนบุรีnew
65C1.002ป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือสระแก้วnew
66C1.003ป่าสักท่าระพาสระแก้วnew
67C1.004ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตนสระแก้วnew
68C1.005ป่าโคกสูงสระแก้วnew
69C1.006ป่าท่ากะบากสระแก้วnew
70C1.007ป่าห้วยไคร้สระแก้วnew
71C1.008ป่าตาพระยาสระแก้วnew
72C1.009ป่าทุ่งโพธิ์ปราจีนบุรีnew
73C1.010ป่าน้ำตกเขาอีโต้ปราจีนบุรีnew
74C1.011ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทึงสระแก้วnew
75C1.012ป่าท่าแยกสระแก้วnew
76C1.013ป่าวัฒนานครสระแก้วnew
77C2.001ป่าแควระบม และป่าสียัดฉะเชิงเทราnew
78D1.001ป่าดงพญาเย็นนครราชสีมาnew
79D1.002ป่าเขาเตียน และป่าเขาเขื่อนลั่นนครราชสีมาnew
80D1.003ป่าหินเหล็กไฟนครราชสีมาnew
81D1.004ป่าเขาเสียดอ้า ป่าเขานกยูง และป่าเขาอ่างหินนครราชสีมาnew
82D1.005ป่าเขาซับประดู่ และป่าเขามะกอกนครราชสีมาnew
83D1.006ป่าครบุรีนครราชสีมาnew
84D1.008ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยางนครราชสีมาnew
85D1.009ป่าพิมายนครราชสีมาnew
86D1.011ป่านครราชสีมา ป่าปักธงชัยและป่าโชคชัยนครราชสีมาnew
87D1.012ป่าหนองเต็ง และป่าจักราชนครราชสีมาnew
88D1.013ป่าสูงเนินนครราชสีมาnew
89D1.014ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลางนครราชสีมาnew
90D1.015ป่าวังน้ำเขียวนครราชสีมาnew
91D1.016ป่าเขาภูหลวงนครราชสีมาnew
92D1.017ป่าทำนบเขมรนครราชสีมาnew
93D1.018ป่าโคกหลวงนครราชสีมาnew
94D1.019ป่านครราชสีมา และป่าปักธงชัยนครราชสีมาnew
95D1.020ป่ามาบกราดนครราชสีมาnew
96D1.021ป่าท่าช้าง และป่าหนองกระทิงนครราชสีมาnew
97D1.022ป่าท่าช้างและป่าหินดาษนครราชสีมาnew
98D1.023ป่าโครงการรถไฟเมืองคง และป่าบัวใหญ่นครราชสีมาnew
99D1.024ป่าหนองเต็งจักราชแปลงที่สองนครราชสีมาnew
100D1.025ป่าดงอีจานใหญ่นครราชสีมาnew
101D1.026ป่าพิมายแปลงที่สองนครราชสีมาnew
102D1.027ป่าเขาจอมทองนครราชสีมาnew
103D1.028ป่านครราชสีมาและป่าโชคชัยนครราชสีมาnew
104D1.029ป่าปากช่องและป่าหมูสีนครราชสีมาnew
105D1.030ป่าหนองแวงและป่าดงพญาเย็นแปลงที่สองนครราชสีมาnew
106D1.031ป่าอ่างเก็บน้ำลำฉมวกนครราชสีมาnew
107D2.001ป่าภูหยวกชัยภูมิnew
108D2.002ป่าภูตะเภาชัยภูมิnew
109D2.003ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือชัยภูมิnew
110D2.004ป่าโคกใหญ่ชัยภูมิnew
111D2.005ป่าภูแลนคาด้านทิศใต้ชัยภูมิnew
112D2.006ป่าตาเนินชัยภูมิnew
113D2.007ป่าภูซำผักหนามชัยภูมิnew
114D2.008ป่านายางกลักชัยภูมิnew
115D2.009ป่าโคกหลวงชัยภูมิnew
116D2.010ป่าภูผาดำและป่าภูผาแดงชัยภูมิnew
117D2.011ป่าภูแลนคาด้านทิศใต้บางส่วนและป่าหมายเลขสิบแปลงที่สองชัยภูมิnew
118D3.001ป่าดงใหญ่บุรีรัมย์new
119D3.002ป่าดงพลองบุรีรัมย์new
120D3.003ป่าโคกโจดบุรีรัมย์new
121D3.004ป่าเขาคอกบุรีรัมย์new
122D3.005ป่าหนองข่าบุรีรัมย์new
123D3.006ป่าหนองก้านงา ป่าโคกหนองเต็งและป่าโคกหินบุรีรัมย์new
124D3.007ป่าละหานทรายบุรีรัมย์new
125D3.008ป่าโคกใหญ่ ป่าหนองพระสรวล และป่าหนองหมีบุรีรัมย์new
126D3.009ป่าเขาพนมรุ้งบุรีรัมย์new
127D3.010ป่าเมืองไผ่บุรีรัมย์new
128D3.011ป่าโคกซาดและป่าหนองแสงบุรีรัมย์new
129D3.012ป่าเขาอังคารบุรีรัมย์new
130D3.013ป่าปรีธมบุรีรัมย์new
131D3.014ป่าริมฝั่งชีบุรีรัมย์new
132D3.015ป่าบ้านบัวถนนบุรีรัมย์new
133D3.016ป่าบ้านกรวด แปลงที่ห้าบุรีรัมย์new
134D3.017ป่าละเวี้ย และป่าหนองน้ำขุ่นบุรีรัมย์new
135D3.018ป่าโคกงอย ป่าหนองตะคร้อ และป่าหนองย่างหมูบุรีรัมย์new
136D3.019ป่าโนนแดง และป่าโคกกระเดื่องบุรีรัมย์new
137D3.020ป่าโคกโจด แปลงที่สองบุรีรัมย์new
138D3.021ป่าดงเค็งบุรีรัมย์new
139D3.022ป่ารอบอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากบุรีรัมย์new
140E1.001ป่าดงหินกองอุบลราชธานีnew
141E1.002ป่าดงคำเดือย แปลงที่หนึ่งอำนาจเจริญnew
142E1.003ป่ากุดชมพูอุบลราชธานีnew
143E1.004ป่าดงฟ้าห่วนอุบลราชธานีnew
144E1.005ป่าดงหัวกองและป่าดงบังอี่อำนาจเจริญnew
145E1.006ป่าโนนฮังรังแร้งอุบลราชธานีnew
146E1.007ป่าดงคันไทรอุบลราชธานีnew
147E1.008ป่าดงหนองบัว แปลงที่ 2อุบลราชธานีnew
148E1.009ป่าหนองลุมพุกอำนาจเจริญnew
149E1.010ป่าดงสคามหรือดงกะบากอุบลราชธานีnew
150E1.011ป่าดงกระบูนอุบลราชธานีnew
151E1.012ป่าดงบ้านน้ำคำน้อยอุบลราชธานีnew
152E1.013ป่ากุดกระเสียนและป่าดงชีอุบลราชธานีnew
153E1.014ป่าตุงลุงอุบลราชธานีnew
154E1.015ป่าดงนาซีและป่าขี้แลนอุบลราชธานีnew
155E1.016ป่าโคกน้ำคำอุบลราชธานีnew
156E1.017ป่าหินน้ำรอบอุบลราชธานีnew
157E1.018ป่าโสกชันอุบลราชธานีnew
158E1.019ป่าสีสุกอุบลราชธานีnew
159E1.020ป่าดงผักขาอุบลราชธานีnew
160E1.021ป่าดงภูโหล่นอุบลราชธานีnew
161E1.022ป่าฝั่งซ้ายห้วยตองแวดอุบลราชธานีnew
162E1.023ป่าหนองหลุบและป่าดงปู่ตาอำนาจเจริญnew
163E1.024ป่าดงเก้าต้นอุบลราชธานีnew
164E1.025ป่าดงน้ำคำอุบลราชธานีnew
165E1.026ป่าดง ป่ายางและป่าดงปู่ตาอำนาจเจริญnew
166E1.027ป่าดอนเม้าอุบลราชธานีnew
167E1.028ป่ากลางใหญ่อุบลราชธานีnew
168E1.029ป่าห้วยยอดมนอุบลราชธานีnew
169E1.030ป่าดงแดงอุบลราชธานีnew
170E1.031ป่าบุณฑริกอุบลราชธานีnew
171E1.032ป่าโคกสองสลึงอำนาจเจริญnew
172E1.033ป่าเหนืออ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหินอุบลราชธานีnew
173E1.034ป่าฝนแสนห่าอำนาจเจริญnew
174E1.035ป่าแอวมองอุบลราชธานีnew
175E1.036ป่าดงใหญ่อำนาจเจริญnew
176E1.037ป่าทรายพูลอุบลราชธานีnew
177E1.038ป่าดงหนองบัว แปลงที่หนึ่งอุบลราชธานีnew
178E1.039ป่าดงตาดไก่ แปลงที่หนึ่ง แปลงที่สอง และแปลงที่สามอุบลราชธานีnew
179E1.040ป่าสุวรรณวารีอุบลราชธานีnew
180E1.041ป่าคันหินขวางอุบลราชธานีnew
181E1.042ป่าดงใหญ่อุบลราชธานีnew
182E1.043ป่าห้วยแม่นนท์อุบลราชธานีnew
183E1.044ป่าดงขุมคำอุบลราชธานีnew
184E1.045ป่าโคกโสกใหญ่อำนาจเจริญnew
185E1.046ป่าดงนาแกอุบลราชธานีnew
186E1.047ป่าสนดงติ้วอุบลราชธานีnew
187E1.048ป่ารังงามอุบลราชธานีnew
188E1.049ป่าดงภูเมย ป่าเขาสวนตาล และป่าพลานไหแตกอุบลราชธานีnew
189E1.050ป่าฝั่งซ้ายลำโดมใหญ่อุบลราชธานีnew
190E1.051ป่าหนองฮีอุบลราชธานีnew
191E1.052ป่าโคกหินอ่างอุบลราชธานีnew
192E1.053ป่าดงหัวกอง และป่าดงปออำนาจเจริญnew
193E1.054ป่าโนนโหนนอุบลราชธานีnew
194E1.055ป่าดงเปือยอุบลราชธานีnew
195E1.056ป่าดงตาหวังอุบลราชธานีnew
196E1.057ป่าช่องเม็กอุบลราชธานีnew
197E1.058ป่าหลังภูอุบลราชธานีnew
198E2.001ป่าแสลงพันสุรินทร์new
199E2.002ป่าจารพัดสุรินทร์new
200E2.003ป่าหนองเยีย แปลงที่ 1สุรินทร์new
201E2.004ป่าภูดินสุรินทร์new
202E2.005ป่าพนมดิน แปลงที่สองสุรินทร์new
203E2.006ป่าดงสายทอสุรินทร์new
204E2.007ป่าเทนมีย์สุรินทร์new
205E2.008ป่าหนองเยีย แปลงที่ 4สุรินทร์new
206E2.009ป่าหนองเยีย แปลงที่ 2สุรินทร์new
207E2.010ป่าท่าสว่างและป่าเพี้ยรามสุรินทร์new
208E2.011ป่าหินล้มสุรินทร์new
209E2.012ป่าพนมดิน แปลงที่ 1สุรินทร์new
210E2.013ป่าผักไหมสุรินทร์new
211E2.014ป่าบ้านเดียกสุรินทร์new
212E2.015ป่าฝั่งซ้ายห้วยกำโพดสุรินทร์new
213E2.016ป่าเนิกเหียรดัดสันตุดสุรินทร์new
214E2.017ป่าทุ่งมน ป่าบักได และป่าตาเบา แปลงที่สองสุรินทร์new
215E2.018ป่าทุ่งมน ป่าบักได และป่าตาเบา แปลงที่หนึ่งสุรินทร์new
216E2.019ป่าเขาสวายสุรินทร์new
217E2.020ป่าทุ่งมน ป่าบักได และป่าตาเบา แปลงที่สามสุรินทร์new
218E2.021ป่าพนมสวายสุรินทร์new
219E2.022ป่าหนองเหล็กสุรินทร์new
220E2.023ป่ากำใสจานสุรินทร์new
221E2.024ป่าบ้านกระวันสุรินทร์new
222E2.025ป่าฝั่งขวาห้วยเสนสุรินทร์new
223E2.026ป่าฝั่งซ้ายห้วยเสน แปลงที่หนึ่ง และแปลงที่สองสุรินทร์new
224E2.027ป่าฝั่งซ้ายห้วยสำราญสุรินทร์new
225E2.028ป่าฝั่งซ้ายห้วยทับทัน แปลงที่หนึ่ง แปลงที่สอง และแปลงที่สามสุรินทร์new
226E2.029ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำมูลสุรินทร์new
227E3.001ป่าสนบุสูงศรีสะเกษnew
228E3.002ป่าฝั่งขวาห้วยทับทันศรีสะเกษnew
229E3.004ป่าสนละเอาะศรีสะเกษnew
230E3.005ป่าโนนลานศรีสะเกษnew
231E3.006ป่าบ้านหนองม่วงศรีสะเกษnew
232E3.007ป่าฝั่งขวาห้วยศาลาศรีสะเกษnew
233E3.008ป่าดงแดงศรีสะเกษnew
234E3.009ป่าดงภูศรีสะเกษnew
235E3.010ป่าโนนซาดศรีสะเกษnew
236E3.011ป่าโนนจานศรีสะเกษnew
237E3.012ป่าฝั่งขวาห้วยขยุงศรีสะเกษnew
238E3.013ป่าดงใหญ่ศรีสะเกษnew
239E3.014ป่าห้วยขยุงศรีสะเกษnew
240E3.015ป่าดงใหญ่ศรีสะเกษnew
241E3.016ป่าดงใหญ่ศรีสะเกษnew
242E3.017ป่าเขาพระวิหารศรีสะเกษnew
243E3.018ป่าห้วยสำราญ แปลงที่สามศรีสะเกษnew
244E3.019ป่าห้วยสำราญ แปลงที่สี่ศรีสะเกษnew
245E3.020ป่าโนนทรายศรีสะเกษnew
246E3.021ป่าห้วยทาและป่าห้วยขยุงศรีสะเกษnew
247E3.022ป่าบ้านพอกศรีสะเกษnew
248E3.023ป่าโนนหัวภูศรีสะเกษnew
249E3.024ป่ายางชุมน้อยและป่าทุ่งมั่งศรีสะเกษnew
250E3.025ป่าแตงแซงศรีสะเกษnew
251E3.026ป่าหนองดงศรีสะเกษnew
252E4.001ป่าดงปอและป่าดงบังอี่ยโสธรnew
253E4.002ป่าดงมะไฟยโสธรnew
254E4.003ป่าโพนงามและป่าดงปอยโสธรnew
255E4.004ป่าดอนตาแต้มยโสธรnew
256E4.005ป่าบ้านขั้นไดใหญ่และป่าบ้านเชียงหวางยโสธรnew
257E4.006ป่าโคกหนองบัวและป่านาทมยโสธรnew
258E4.007ป่าตำบลเดิดยโสธรnew
259E4.008ป่าโคกนาโกยโสธรnew
260E4.009ป่ากำแมดยโสธรnew
261E4.010ป่าดงบังอี่ยโสธรnew
262E4.011ป่าทรายมูลและป่าทุ่งแต้ยโสธรnew
263E4.012ป่าบ้านพะเสายโสธรnew
264E4.013ป่าฟ้าห่วนยโสธรnew
265E4.014ป่าดงพันชาดยโสธรnew
266E4.015ป่าห้วยแสนลึกและป่าหนองหินยโสธรnew
267E4.016ป่าบ้านแจนแลนยโสธรnew
268E4.017ป่าบ้านหนองตุและป่าคูสองชั้นยโสธรnew
269E4.018ป่าดอนหัวนายโสธรnew
270E4.019ป่าโพธิ์ไทรยโสธรnew
271E4.020ป่าผือฮียโสธรnew
272E4.021ป่าดงใหญ่ยโสธรnew
273E4.022ป่ากุดชุมยโสธรnew
274E4.023ป่าบ้านนาดียโสธรnew
275E4.024ป่าห้วยปอยโสธรnew
276E4.025ป่าหนองหว้ายโสธรnew
277E4.026ป่าหนองแดงยโสธรnew
278E4.027ป่าดงบ้านมะพริกยโสธรnew
279F1.001ป่าโคกหลวงขอนแก่นnew
280F1.002ป่าดงลานขอนแก่นnew
281F1.003ป่าเขาสวนกวางขอนแก่นnew
282F1.004ป่าภูเวียงขอนแก่นnew
283F1.005ป่าดงมูลขอนแก่นnew
284F1.006ป่าหนองอ่างขอนแก่นnew
285F1.007ป่ากุดน้ำใสขอนแก่นnew
286F1.008ป่าห้วยเสียวขอนแก่นnew
287F1.009ป่าภูระงำขอนแก่นnew
288F1.010ป่าสาวถีขอนแก่นnew
289F1.011ป่าหนองนกเขียนขอนแก่นnew
290F1.012ป่าหนองเม็กและป่าลุมพุกขอนแก่นnew
291F1.013ป่าโสกแต้ขอนแก่นnew
292F1.014ป่าโคกหลวง แปลงที่สามขอนแก่นnew
293F1.015ป่าสำราญขอนแก่นnew
294F1.016ป่าหัวฝายขอนแก่นnew
295F1.017ป่าโนนน้ำแบ่งขอนแก่นnew
296F1.018ป่าโคกตลาดใหญ่ขอนแก่นnew
297F1.019ป่าบ้านอุบลและป่าบ้านหัวลิงขอนแก่นnew
298F1.020ป่าดงซำขอนแก่นnew
299F1.021ป่าบ้านนายมและป่าบ้านกุดดุกขอนแก่นnew
300F1.022ป่าภูเม็งขอนแก่นnew
301F2.001ป่าโคกข่าวมหาสารคามnew
302F2.002ป่าดินแดงและป่าวังกุงมหาสารคามnew
303F2.003ป่าโคกหินลาดมหาสารคามnew
304F2.004ป่าโคกขามป้อมมหาสารคามnew
305F2.005ป่าโคกผักกูดและป่าโป่งแดงมหาสารคามnew
306F2.006ป่าหนองคูและป่านาดูนมหาสารคามnew
307F2.007ป่าดงเค็งและป่าหนองหญ้าปล้องมหาสารคามnew
308F2.008ป่ากุดรังมหาสารคามnew
309F2.009ป่าโคกสำโรงและป่าปอพานมหาสารคามnew
310F2.010ป่าโคกไร่มหาสารคามnew
311F3.001ป่าเป็ดก่าร้อยเอ็ดnew
312F3.002ป่าดงแม่เผดร้อยเอ็ดnew
313F3.003ป่าดงหนองกล้าร้อยเอ็ดnew
314F3.004ป่าดงขี้เหล็กร้อยเอ็ดnew
315F3.005ป่าดงหันและป่าโคกสูงร้อยเอ็ดnew
316F3.006ป่าอุโมงและป่าหนองแวงร้อยเอ็ดnew
317F3.007ป่าดงภูเงินและป่าดงหนองฟ้าร้อยเอ็ดnew
318F3.008ป่าคำใหญ่และป่าคำขวางร้อยเอ็ดnew
319F3.009ป่าดงมะอี่ร้อยเอ็ดnew
320F3.010ป่าไม้ล้มและป่าโคกหนองบั่วร้อยเอ็ดnew
321F4.001ป่าดงระแนงกาฬสินธุ์new
322F4.002ป่าดงบังอี่ แปลงที่หนึ่งกาฬสินธุ์new
323F4.003ป่าดงแม่เผดกาฬสินธุ์new
324F4.004ป่านาจารและป่าดงขวางกาฬสินธุ์new
325F4.005ป่าดงหมูกาฬสินธุ์new
326F4.006ป่าดงห้วยฝากาฬสินธุ์new
327F4.007ป่าโคกกลางหมื่นกาฬสินธุ์new
328F4.008ป่าดงนามนกาฬสินธุ์new
329F4.009ป่าแก้งกะอามกาฬสินธุ์new
330F4.010ป่าดงด่านแย้กาฬสินธุ์new
331F4.012ป่าภูพานกาฬสินธุ์new
332F4.013ป่าภูโหล่ยกาฬสินธุ์new
333F4.014ป่าดงบังอี่ แปลงที่สองกาฬสินธุ์new
334F4.015ป่าดงมูลกาฬสินธุ์new
335G1.001ป่ากุดจับอุดรธานีnew
336G1.002ป่าโคกน้ำเค็มและป่าโคกดอนโพธิ์อุดรธานีnew
337G1.003ป่าพันดอนและป่าปะโคอุดรธานีnew
338G1.004ป่าโคกทับถ่านและป่าโคกวังเดือนห้าอุดรธานีnew
339G1.005ป่าหมากหญ้าอุดรธานีnew
340G1.006ป่าภูเก้าหนองบัวลำภูnew
341G1.007ป่าหนองบุและป่าหนองหานอุดรธานีnew
342G1.008ป่าโพธิ์ศรีสำราญอุดรธานีnew
343G1.009ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไชยอุดรธานีnew
344G1.010ป่าภูพานหนองบัวลำภูnew
345G1.011ป่าตำบลเชียงหวาง ป่าตำบลเพ็ญ และป่าตำบลสุมเส้าอุดรธานีnew
346G1.012ป่าเวียงคำและป่าศรีธาตุอุดรธานีnew
347G1.013ป่าเขือน้ำอุดรธานีnew
348G1.014ป่าหนองบัวหนองบัวลำภูnew
349G1.015ป่าดงหนองขุ่นและป่าดงหนองไฮอุดรธานีnew
350G1.016ป่านายูง และป่าน้ำโสมอุดรธานีnew
351G1.017ป่าห้วยส้มและป่าภูผาแดงหนองบัวลำภูnew
352G1.018ป่าบ้านจัน แปลงที่สองอุดรธานีnew
353G1.019ป่าบ้านจีต ป่าไชยวาน ป่าหนองหลักและป่าคอนสายอุดรธานีnew
354G1.020ป่าเก่ากลอยและป่านากลางหนองบัวลำภูnew
355G1.021ป่าหนองเรือหนองบัวลำภูnew
356G1.022ป่าบ้านจัน แปลงที่หนึ่งอุดรธานีnew
357G1.023ป่าหนองหญ้าไซ ป่าท่าลาด ป่าวังชัย และป่าลำปาวอุดรธานีnew
358G1.024ป่าไผท และป่าโคกไม้งามอุดรธานีnew
359G1.025ป่าปะโค ป่าโพธิ์ศรีสำราญ และป่าแสงสว่างอุดรธานีnew
360G1.026ป่าทม และป่าข่าอุดรธานีnew
361G1.027ป่าบ้านดุงและป่าดงเย็น แปลงที่หนึ่ง และแปลงที่สองอุดรธานีnew
362G2.001ป่าทุ่งหลวงหนองคายnew
363G2.002ป่าดงภูวัวหนองคายnew
364G2.003ป่าดงหนองตอ และป่าดงสีชมพูหนองคายnew
365G2.004ป่าพานพร้าว และป่าแก้งไก่หนองคายnew
366G2.005ป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพูหนองคายnew
367G2.006ป่าดงเซกา ป่าดงสีชมพู ป่าภูทอกใหญ่ภูวัว และป่าดงซำบอนเซกาหนองคายnew
368G2.007ป่าดงสีชมพูโพนพิสัยหนองคายnew
369G2.008ป่าดงชมภูพรหนองคายnew
370G3.001ป่าสักพุ่มแกนครพนมnew
371G3.002ป่าสักหนองห้างนครพนมnew
372G3.003ป่าภูลังกานครพนมnew
373G3.004ป่าดงเซกาแปลงที่หนึ่งนครพนมnew
374G3.005ป่าห้วยศรีคุณนครพนมnew
375G3.006ป่าดงบังอี่ แปลงที่สามมุกดาหารnew
376G3.007ป่าดงบังอี่ แปลงที่สองมุกดาหารnew
377G3.008ป่าดงบังอี่ แปลงที่สี่มุกดาหารnew
378G3.009ป่าดงบังอี่ แปลงที่หนึ่งมุกดาหารnew
379G3.011ป่าหนองบัวโค้งนครพนมnew
380G3.012ป่าดงเชียงยืนนครพนมnew
381G3.013ป่าดงภูสีฐานมุกดาหารnew
382G3.014ป่าดงบ้านโพนสว่างและป่าปลาปากนครพนมnew
383G3.015ป่าบ้านโพนตูมและป่านางุมนครพนมnew
384G3.016ป่าดงเมานครพนมnew
385G3.017ป่าดงหมูนครพนมnew
386G3.018ป่าดงเซกาแปลงที่สองนครพนมnew
387G4.001ป่าดงจีนและป่าดงเชียงโมสกลนครnew
388G4.002ป่าดงหม้อทองสกลนครnew
389G4.003ป่าดงอีบ่าง ป่าดงคำพลู และป่าดงคำกั้งสกลนครnew
390G4.004ป่าดงผาลาดสกลนครnew
391G4.005ป่ากุสุมาลย์ แปลงที่หนึ่งสกลนครnew
392G4.006ป่าอุ่มจานสกลนครnew
393G4.007ป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็กสกลนครnew
394G4.008ป่ากุสุมาลย์ แปลงที่สองสกลนครnew
395G4.009ป่าดงพันนาและป่าดงพระเจ้าสกลนครnew
396G4.010ป่าหนองบัวโค้งสกลนครnew
397G4.011ป่าแก่งแคนสกลนครnew
398G4.012ป่ากุดไห ป่านาใน และป่าโนนอุดมสกลนครnew
399G4.013ป่าโคกศาลาสกลนครnew
400G4.014ป่าภูวงสกลนครnew
401G4.015ป่าโคกภู และป่านาม่องสกลนครnew
402G4.016ป่าดงชมภูพาน และป่าดงกะเฌอสกลนครnew
403G5.001ป่าโคกหินนกยูงเลยnew
404G5.002ป่าภูหงส์เลยnew
405G5.003ป่าโคกใหญ่เลยnew
406G5.004ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่ และป่าดงผาสามยอดเลยnew
407G5.005ป่าภูช้างและป่าภูนกกกเลยnew
408G5.006ป่าภูเปือยเลยnew
409G5.007ป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่า และป่าภูบอบิดเลยnew
410G5.008ป่าห้วยอีเลิศเลยnew
411G5.009ป่าดงซำแม่นางเลยnew
412G5.011ป่าภูหลวงและป่าภูหอเลยnew
413G5.012ป่าภูห้วยปูน และป่าภูแผงม้าเลยnew
414G5.013ป่าโคกภูเหล็กเลยnew
415G5.014ป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชมเลยnew
416G5.016ป่าภูห้วยหมาก ป่าภูทอก และป่าภูบ่อบิดเลยnew
417G5.017ป่าภูค้อและป่าภูกระแตเลยnew
418G5.018ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่างเลยnew
419G5.019ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือเลยnew
420G5.020ป่าดงซำผักคาดเลยnew
421G5.021ป่าภูผาขาว และป่าภูผายาเลยnew
422G5.022ป่าห้วยส้มและป่าภูผาแดงเลยnew
423G6.001ป่าดงบังอี่ แปลงที่ห้ามุกดาหารnew
424G6.002ป่าดงหมูมุกดาหารnew
425G6.003ป่าดงหมู แปลงที่สามมุกดาหารnew
426G6.004ป่าดงหมู แปลงที่หนึ่งมุกดาหารnew
427G6.005ป่าดงภูพานมุกดาหารnew
428G6.006ป่าดงบังอี่ แปลงที่เจ็ดมุกดาหารnew
429G6.007ป่าดงหมู แปลงที่สองมุกดาหารnew
430G6.008ป่าดงบังอี่ แปลงที่หกมุกดาหารnew
431H1.001ป่าแม่จั๊วะและป่าแม่มานแพร่new
432H1.002ป่าแม่พวกแพร่new
433H1.003ป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สายแพร่new
434H1.004ป่าแม่แย้ และป่าแม่สางแพร่new
435H1.005ป่าแม่ลานและป่าแม่กางแพร่new
436H1.006ป่าห้วยป้อมแพร่new
437H1.007ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป๋นแพร่new
438H1.008ป่าแม่ต้าตอนขุนแพร่new
439H1.009ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถาง และป่าแม่กำปองแพร่new
440H1.010ป่าห้วยเบี้ยและป่าห้วยบ่อทองแพร่new
441H1.011ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออกแพร่new
442H1.012ป่าแม่คำมีแพร่new
443H1.013ป่าแม่ต้าฝั่งซ้ายแพร่new
444H1.014ป่าบ่อแก้ว ป่าแม่สูง และป่าแม่สินแพร่new
445H1.015ป่าแม่ปานแพร่new
446H1.016ป่าแม่ยางแพร่new
447H1.017ป่าแม่แคมแพร่new
448H1.018ป่าแม่สรอยแพร่new
449H1.019ป่าแม่เกิ๋งแพร่new
450H1.020ป่าแม่แฮดแพร่new
451H1.021ป่าแม่ปงและป่าแม่ลองแพร่new
452H1.022ป่าแม่สองแพร่new
453H1.023ป่าแม่ต้าฝั่งขวาตอนใต้แพร่new
454H1.024ป่าแม่ปุงและป่าแม่เป้าแพร่new
455H1.025ป่าแม่ยมตะวันตกแพร่new
456H1.026ป่าแม่เข็กแพร่new
457H1.027ป่าแม่จั๊วะฝั่งซ้ายแพร่new
458H2.001ป่าเขาน้อยน่านnew
459H2.002ป่าสาลีกน่านnew
460H2.003ป่าถ้ำผาตูบน่านnew
461H2.004ป่านาซาวฝั่งซ้าย ถนนสายแพร่-น่านน่านnew
462H2.005ป่านาซาวน่านnew
463H2.006ป่าน้ำสา และป่าแม่สาครฝั่งซ้ายน่านnew
464H2.007ป่าแม่สาครฝั่งขวาน่านnew
465H2.008ป่าห้วยแม่ขะนิงน่านnew
466H2.009ป่าน้ำว้าและป่าแม่จริมน่านnew
467H2.010ป่าน้ำว้าและป่าห้วยสาลี่น่านnew
468H2.011ป่าห้วยงวงและป่าห้วยสาลี่น่านnew
469H2.012ป่าน้ำสาฝั่งขวาตอนขุนน่านnew
470H2.013ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้น่านnew
471H2.014ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้น่านnew
472H2.015ป่าน้ำยาว และป่าน้ำสวดน่านnew
473H2.016ป่าดอยภูคาและป่าผาแดงน่านnew
474I1.001ป่าแม่ป้ายลำปางnew
475I1.002ป่าแม่ตั๋งลำปางnew
476I1.003ป่าแม่จางลำปางnew
477I1.004ป่าแม่สะเลียมลำปางnew
478I1.005ป่าแม่เลิมและป่าแม่ปะลำปางnew
479I1.006ป่าแม่ทรายคำลำปางnew
480I1.007ป่าแม่เมาะลำปางnew
481I1.008ป่าดอยขุนตาลลำปางnew
482I1.009ป่าแม่พริกลำปางnew
483I1.010ป่าแม่จาง (ตอนขุน)ลำปางnew
484I1.011ป่าแม่งาวฝั่งซ้ายลำปางnew
485I1.012ป่าแม่แจ้ฟ้าลำปางnew
486I1.013ป่าแม่สุกและป่าแม่สอยลำปางnew
487I1.014ป่าแม่จางใต้ฝั่งซ้ายลำปางnew
488I1.015ป่าแม่ไฮลำปางnew
489I1.016ป่าแม่ยางและป่าแม่อางลำปางnew
490I1.017ป่าแม่งาวฝั่งขวาลำปางnew
491I1.018ป่าแม่เรียงลำปางnew
492I1.019ป่าแม่จางฝั่งซ้ายลำปางnew
493I1.020ป่าแม่ต๋าและป่าแม่มายลำปางnew
494I1.021ป่าแม่เสริมลำปางnew
495I1.022ป่าแม่วะลำปางnew
496I1.023ป่าแม่โป่งลำปางnew
497I1.024ป่าขุนวัง แปลงที่หนึ่งลำปางnew
498I1.025ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งขวาลำปางnew
499I1.026ป่าแม่ยาวลำปางnew
500I1.027ป่าแม่ปราบลำปางnew
501I1.028ป่าแม่อาบลำปางnew
502I1.029ป่าขุนวัง แปลงที่สองลำปางnew
503I1.030ป่าแม่ทานลำปางnew
504I1.031ป่าแม่มอกลำปางnew
505I1.032ป่าขุนวัง แปลงที่สามลำปางnew
506I1.033ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งซ้ายลำปางnew
507J1.001ป่าโป่งสลีเชียงรายnew
508J1.002ป่าแม่ข้าวต้มและป่าห้วยลึกเชียงรายnew
509J1.003ป่าแม่ต๋ำพะเยาnew
510J1.004ป่าห้วยดอกเข็ม และป่าแม่อิงฝั่งขวาพะเยาnew
511J1.005ป่าแม่ร่องขุยพะเยาnew
512J1.006ป่าแม่จุนพะเยาnew
513J1.008ป่าห้วยบงและป่าห้วยเคียนพะเยาnew
514J1.009ป่าแม่ต้ำ และป่าแม่นาเรือพะเยาnew
515J1.010ป่าแม่ลาวฝั่งขวา ป่าแม่ส้าน และป่าแม่ใจเชียงรายnew
516J1.011ป่าแม่โขงฝั่งขวาเชียงรายnew
517J1.012ป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวาเชียงรายnew
518J1.013ป่าแม่ปืม และป่าแม่พุงเชียงรายnew
519J1.014ป่าแม่ลาวฝั่งซ้ายเชียงรายnew
520J1.015ป่าขุนห้วยงิ้ว ป่าเชียงเคี่ยน และป่าขุนห้วยโป่งเชียงรายnew
521J1.016ป่าแม่ลาวฝั่งขวาเชียงรายnew
522J1.017ป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาวเชียงรายnew
523J1.018ป่าดอยหลวง ป่าน้ำยาว และป่าน้ำซ้อเชียงรายnew
524J1.019ป่าน้ำแม่ปืม และป่าดงประดู่พะเยาnew
525J1.020ป่าดอยขมิ้นและป่าน้ำแหย่งเชียงรายnew
526J1.021ป่าน้ำมะและป่าสบรวกเชียงรายnew
527J1.022ป่าดอยปุยเชียงรายnew
528J1.023ป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอและป่าน้ำพุงเชียงรายnew
529J1.024ป่าดอยนางนอนเชียงรายnew
530J1.025ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย และป่าแม่กกฝั่งขวาเชียงรายnew
531J1.026ป่าแม่ลาวฝั่งขวาเชียงรายnew
532J1.027ป่าสบกกฝั่งขวาเชียงรายnew
533J1.028ป่าห้วยต้นยาง และป่าห้วยแม่แก้วเชียงรายnew
534J1.029ป่าดอยบ่อเชียงรายnew
535J1.030ป่าดอยถ้ำผาตอง ป่าดอยสันป่าก๋อย และป่าน้ำแม่งามเชียงรายnew
536J1.031ป่าแม่ยมพะเยาnew
537J1.032ป่าน้ำแวนและป่าห้วยไคร้พะเยาnew
538J1.033ป่าดอยนางแล ป่าดอยยาวและป่าดอยพระบาทเชียงรายnew
539J1.034ป่าน้ำหงาวฝั่งซ้ายเชียงรายnew
540J1.035ป่าห้วยป่าแดง ป่าห้วยป่าตาล และป่าห้วยไคร้เชียงรายnew
541J1.036ป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลอง และป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้ายเชียงรายnew
542J1.037ป่าดอยม่อนปู่เมา และป่าดอยม่อนหินขาวเชียงรายnew
543J1.038ป่าแม่ปูนน้อย ป่าแม่ปูนหลวง และป่าห้วยโป่งเหม็นเชียงรายnew
544J1.039ป่าดอยทาและป่าดอยบ่อส้มเชียงรายnew
545J1.040ป่าน้ำม้าและป่าน้ำช้างเชียงรายnew
546J2.001ป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาวพะเยาnew
547J2.002ป่าดอยบ่อส้ม และป่าดอยโป่งนกพะเยาnew
548J2.003ป่าแม่ฮ่องป๋อ ป่าห้วยแก้ว และป่าแม่อิงฝั่งซ้ายพะเยาnew
549K1.002ป่าอินทขิลเชียงใหม่new
550K1.003ป่าแม่ริมเชียงใหม่new
551K1.004ป่าดอยสุเทพเชียงใหม่new
552K1.005ป่าแม่ตาลและป่าแม่ยุยเชียงใหม่new
553K1.006ป่าแม่ออนเชียงใหม่new
554K1.007ป่าแม่หาดเชียงใหม่new
555K1.008ป่าแม่แจ่มและป่าแม่ตื่นเชียงใหม่new
556K1.009ป่าจอมทองเชียงใหม่new
557K1.010ป่าลุ่มน้ำแม่ฝางเชียงใหม่new
558K1.011ป่าสันทรายเชียงใหม่new
559K1.012ป่าแม่ท่าช้างและป่าแม่ขนินเชียงใหม่new
560K1.013ป่าแม่ขานและป่าแม่วางเชียงใหม่new
561K1.014ป่าขุนแม่ทาเชียงใหม่new
562K1.015ป่าขุนแม่กวงเชียงใหม่new
563K1.016ป่าแม่งัดเชียงใหม่new
564K1.017ป่าแม่แตงเชียงใหม่new
565K1.018ป่าขุนแม่ลายเชียงใหม่new
566K1.019ป่าท่าธารเชียงใหม่new
567K1.020ป่าเชียงดาวเชียงใหม่new
568K1.021ป่าสะเมิงเชียงใหม่new
569K1.022ป่าแม่หลักหมื่นเชียงใหม่new
570K1.023ป่าแม่แจ่มเชียงใหม่new
571K1.024ป่าอมก๋อยเชียงใหม่new
572K1.025ป่าแม่ขะจานเชียงใหม่new
573K1.026ป่าแม่สูนเชียงใหม่new
574K2.001ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สารลำพูนnew
575K2.002ป่าแม่อาวลำพูนnew
576K2.003ป่าดอยขุนตาลลำพูนnew
577K2.004ป่าบ้านโฮ่งลำพูนnew
578K2.005ป่าแม่ทาลำพูนnew
579K2.006ป่าแม่ตืน และป่าแม่แนตลำพูนnew
580K2.007ป่าขุนแม่ลี้ลำพูนnew
581K2.008ป่าแม่ลี้ลำพูนnew
582K2.009ป่าแม่หาด และป่าแม่ก้อลำพูนnew
583K2.010ป่าเหมืองจี้ และป่าสันป่าสักลำพูนnew
584L1.001ป่าสาละวินแม่ฮ่องสอนnew
585L1.002ป่าแม่สุรินทร์แม่ฮ่องสอนnew
586L1.003ป่าแม่ยวมฝั่งขวาแม่ฮ่องสอนnew
587L1.004ป่าแม่ยวมฝั่งซ้ายแม่ฮ่องสอนnew
588L1.005ป่าแม่ปายฝั่งซ้ายแม่ฮ่องสอนnew
589L1.006ป่าแม่ยวมฝั่งซ้ายแม่ฮ่องสอนnew
590L1.007ป่าแม่ปายฝั่งขวาแม่ฮ่องสอนnew
591L1.008ป่าแม่ปายฝั่งซ้ายตอนบนแม่ฮ่องสอนnew
592L1.009ป่าแม่เงา และป่าแม่สำเพ็งแม่ฮ่องสอนnew
593M1.001ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวาพิษณุโลกnew
594M1.002ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้ายพิษณุโลกnew
595M1.003ป่าเนินเพิ่มพิษณุโลกnew
596M1.004ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อยพิษณุโลกnew
597M1.005ป่าดงตีนตกพิษณุโลกnew
598M1.006ป่าน้ำภาค และป่าลำแควน้อยฝั่งซ้ายพิษณุโลกnew
599M1.007ป่าเขากระยางพิษณุโลกnew
600M1.008ป่าน้ำภาคฝั่งขวาพิษณุโลกnew
601M1.009ป่าแดงและป่าชาติตระการพิษณุโลกnew
602M1.010ป่าแม่น้ำเข็กพิษณุโลกnew
603M1.011ป่าโป่งแคพิษณุโลกnew
604M1.012ป่าสวนเมี่ยงพิษณุโลกnew
605M1.013ป่าน้ำภาคน้อยพิษณุโลกnew
606M2.001ป่านาอิน-นายางอุตรดิตถ์new
607M2.002ป่าบึงซ่านอุตรดิตถ์new
608M2.003ป่าดงช้างดีอุตรดิตถ์new
609M2.004ป่าคลองตรอนฝั่งขวาอุตรดิตถ์new
610M2.005ป่าคลองตรอนฝั่งซ้ายอุตรดิตถ์new
611M2.006ป่าปากห้วยฉลอง และป่าห้วยสีเสียดอุตรดิตถ์new
612M2.007ป่าห้วยช้าง และป่าปู่เจ้าอุตรดิตถ์new
613M2.008ป่าน้ำปาดอุตรดิตถ์new
614M2.009ป่าจริมอุตรดิตถ์new
615M2.010ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวาอุตรดิตถ์new
616M2.011ป่านานกกกอุตรดิตถ์new
617M2.012ป่าห้วยเกียงพา และป่าน้ำไคร้อุตรดิตถ์new
618M2.013ป่าเขากระทิงอุตรดิตถ์new
619M2.014ป่าพระฝางอุตรดิตถ์new
620M2.015ป่าเขาใหญ่อุตรดิตถ์new
621M3.001ป่าหนองดงพิจิตรnew
622M3.002ป่าเขาเจ็ดลูก ป่าเขาตะพานนาค และป่าเขาชะอมพิจิตรnew
623M3.003ป่าเขาทราย และป่าเขาพระพิจิตรnew
624M4.001ป่าน้ำหนาวเพชรบูรณ์new
625M4.002ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพงเพชรบูรณ์new
626M4.003ป่าตะเบาะและป่าห้วยใหญ่เพชรบูรณ์new
627M4.004ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบเพชรบูรณ์new
628M4.005ป่าสองข้างทางสายชัยวิบูลย์เพชรบูรณ์new
629M4.006ป่าลุ่มน้ำป่าสักเพชรบูรณ์new
630M4.007ป่าห้วยน้ำโจนและป่าวังสารเพชรบูรณ์new
631M4.008ป่าลุ่มน้ำป่าสักฝั่งซ้ายเพชรบูรณ์new
632M4.009ป่าลำกงและป่าคลองตะโกเพชรบูรณ์new
633M4.010ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสักเพชรบูรณ์new
634M4.011ป่าโคกซำซางเพชรบูรณ์new
635M4.012ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภูเพชรบูรณ์new
636M4.013ป่าเขาโปลกหล่นเพชรบูรณ์new
637N1.001ป่าประดาง และป่าวังก์เจ้าตากnew
638N1.002ป่าประจำรักษ์ตากnew
639N1.003ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวาตากnew
640N1.004ป่าแม่ตื่นตากnew
641N1.005ป่าช่องแคบ และป่าแม่โกนเกนตากnew
642N1.006ป่าลานสางตากnew
643N1.007ป่าแม่ระมาดตากnew
644N1.008ป่าสวนรุกขชาติกิตติขจรตากnew
645N1.009ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดงตากnew
646N1.010ป่าแม่สอดตากnew
647N1.011ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำปิงตากnew
648N1.012ป่าแม่ละเมาตากnew
649N1.013ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผางตากnew
650N1.014ป่าท่าสองยางตากnew
651N1.015ป่าสามหมื่นตากnew
652N2.001ป่าแก่งสักสุโขทัยnew
653N2.002ป่าสวนสักท่าไชยสุโขทัยnew
654N2.003ป่านครเดิฐสุโขทัยnew
655N2.004ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้ายสุโขทัยnew
656N2.005ป่าหนองตูมสุโขทัยnew
657N2.006ป่าแม่พันลำ และป่าแม่มอกสุโขทัยnew
658N2.007ป่าแม่ท่าแพสุโขทัยnew
659N2.008ป่าเขาหลวงสุโขทัยnew
660N2.009ป่าห้วยทรวง ป่าแม่สำ ป่าบ้านตึก และป่าห้วยไคร้สุโขทัยnew
661N2.010ป่าสุเม่นสุโขทัยnew
662N2.011ป่านาขุนไกรสุโขทัยnew
663N2.012ป่าดงข่าสุโขทัยnew
664O1.001ป่าแม่วงก์ - แม่เปินนครสวรรค์new
665O1.002ป่าดงยางห้วยพลับนครสวรรค์new
666O1.005ป่าเขาสนามชัยนครสวรรค์new
667O1.006ป่าเขาหลวงนครสวรรค์new
668O1.007ป่าเขาสูงและป่าเขาพระนครสวรรค์new
669O1.008ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง และป่าเขาสอยดาวนครสวรรค์new
670O2.001ป่าเขาบางแกรก และป่าทุ่งโพธิ์อุทัยธานีnew
671O2.002ป่าไผ่เขียวอุทัยธานีnew
672O2.003ป่าปลายห้วยกระเสียวอุทัยธานีnew
673O2.004ป่าห้วยท่ากวย และป่าห้วยกระเวนอุทัยธานีnew
674O2.005ป่าเขาตำแย และป่าเขาราวเทียนอุทัยธานีnew
675O2.006ป่าเขาหลวง แปลงที่สองอุทัยธานีnew
676O2.007ป่าห้วยขาแข้งอุทัยธานีnew
677O2.008ป่าห้วยทับเสลา และป่าห้วยคอกควายอุทัยธานีnew
678O2.009ป่าเขาพุวันดี ป่าห้วยกระเสียว และป่าเขาราวเทียนอุทัยธานีnew
679O3.001ป่าหนองเสือโฮก และป่าหนองแขมกำแพงเพชรnew
680O3.002ป่าแม่ระกากำแพงเพชรnew
681O3.003ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมากกำแพงเพชรnew
682O3.004ป่าไตรตรึงษ์กำแพงเพชรnew
683O3.005ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทรายกำแพงเพชรnew
684O3.006ป่าหนองหลวงกำแพงเพชรnew
685O3.007ป่าคลองขลุง และป่าคลองแม่วงก์กำแพงเพชรnew
686O3.008ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุงกำแพงเพชรnew
687O3.009ป่าหนองคล้า และป่าดงฉัตรกำแพงเพชรnew
688P1.001ป่าเขากรวด และป่าเขาพลองราชบุรีnew
689P1.002ป่ายางด่านทับตะโกราชบุรีnew
690P1.003ป่าเขาบินราชบุรีnew
691P1.004ป่าพุยาง และป่าพุสามซ้อนราชบุรีnew
692P1.005ป่าซำสามราชบุรีnew
693P1.006ป่าหนองกลางเนินราชบุรีnew
694P1.007ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชีราชบุรีnew
695P2.001ป่าหนองโรงกาญจนบุรีnew
696P2.002ป่าดอนแสลบ และป่าเลาขวัญกาญจนบุรีnew
697P2.003ป่าหนองรีกาญจนบุรีnew
698P2.004ป่าวังใหญ่ และป่าแม่น้ำน้อยกาญจนบุรีnew
699P2.005ป่าเขาช่องอินทรีด้านตะวันออกกาญจนบุรีnew
700P2.006ป่าเขาท่าละเมาะกาญจนบุรีnew
701P2.007ป่าห้วยเขยงกาญจนบุรีnew
702P2.008ป่าเขาแสลงพันกาญจนบุรีnew
703P2.009ป่าเขาช้างเผือกกาญจนบุรีnew
704P2.010ป่าพระแท่นดงรังกาญจนบุรีnew
705P2.011ป่าเขาพระฤาษี และป่าเขาบ่อแร่ แปลงที่สองกาญจนบุรีnew
706P2.012ป่าเขาพระฤาษี และป่าเขาบ่อแร่ แปลงที่หนึ่งกาญจนบุรีnew
707P2.013ป่าโรงงานกระดาษไทย แปลงที่หกกาญจนบุรีnew
708P2.014ป่าน้ำโจนกาญจนบุรีnew
709P2.015ป่าชัฎใหญ่ และป่าเขาสูงกาญจนบุรีnew
710P3.001ป่าสักสระยายโสมสุพรรณบุรีnew
711P3.002ป่าห้วยขมิ้น ป่าพุน้ำร้อน และป่าหนองหญ้าไทรสุพรรณบุรีnew
712P3.003ป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำ และป่าเขาห้วยพลูสุพรรณบุรีnew
713P3.004ป่าโป่งลาน และป่าทุ่งคอกสุพรรณบุรีnew
714P3.005ป่าเขาตะโกปิดทอง และป่าเขาเพชรน้อยสุพรรณบุรีnew
715P3.006ป่าเขาทุ่งดินดำ และป่าเขาตาเก้าสุพรรณบุรีnew
716P3.007ป่าบ้านโข้งสุพรรณบุรีnew
717P4.001ป่าอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันออกสมุทรสาครnew
718P4.002ป่าอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันตกสมุทรสาครnew
719Q1.001ป่ายางลำห้วยแม่ประจันต์เพชรบุรีnew
720Q1.002ป่าปากทะเลเพชรบุรีnew
721Q1.003ป่าดอนมะทรางเพชรบุรีnew
722Q1.004ป่าเขาถ้ำรงค์ และป่าหนองช้างตายเพชรบุรีnew
723Q1.005ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้เพชรบุรีnew
724Q1.006ป่าบ้านแหลมเพชรบุรีnew
725Q1.007ป่ายางเพชรบุรีnew
726Q1.008ป่าบอมตะโกเพชรบุรีnew
727Q1.009ป่ายางหัก-เขาปุ้มเพชรบุรีnew
728Q1.010ป่าหนองหญ้าปล้องเพชรบุรีnew
729Q1.011ป่าหมายเลขแปดสิบเจ็ดเพชรบุรีnew
730Q1.012ป่าชะอำและป่าบ้านโรงเพชรบุรีnew
731Q1.013ป่าหนองกระทุ่มเพชรบุรีnew
732Q1.014ป่าเขาถ้ำเสือและป่าเขาโป่งแย้เพชรบุรีnew
733Q1.015ป่าห้วยโป่งงามเพชรบุรีnew
734Q2.001ป่ากลางอ่าวประจวบคีรีขันธ์new
735Q2.002ป่าเขากลอยประจวบคีรีขันธ์new
736Q2.004ป่าวังด้วน และป่าห้วยยางประจวบคีรีขันธ์new
737Q2.005ป่าพุน้ำเค็มประจวบคีรีขันธ์new
738Q2.006ป่าดอนเต็งรังประจวบคีรีขันธ์new
739Q2.007ป่าทับสะแกประจวบคีรีขันธ์new
740Q2.008ป่าเขาไชยราช และป่าคลองกรูดประจวบคีรีขันnew
741Q2.009ป่าคลองแม่รำพึงประจวบคีรีขันnew
742Q2.010ป่าคลองเก่า และป่าคลองคอยประจวบคีรีขันธ์new
743Q2.011ป่าคลองวาฬประจวบคีรีขันnew
744Q2.012ป่ากุยบุรีประจวบคีรีขันธ์new
745Q2.013ป่าเขาสีเสียดประจวบคีรีขันธ์new
746Q2.014ป่าเขาตาม่องล่ายประจวบคีรีขันธ์new
747Q2.015ป่าเขาทุ่งมะเม่าประจวบคีรีขันธ์new
748Q2.016ป่าเขาถ้ำพยอมประจวบคีรีขันธ์new
749Q2.017ป่าเขาเขียวประจวบคีรีขันnew
750Q2.018ป่าเลนบางปูประจวบคีรีขันธ์new
751Q2.019ป่าเขาน้อยประจวบคีรีขันธ์new
752Q2.020ป่าเขาน้อยห้วยตามาประจวบคีรีขันธ์new
753Q2.021ป่าทุ่งกระต่ายขังประจวบคีรีขันnew
754R1.001ป่าเขาพุทธทองสุราษฎร์ธานีnew
755R1.002ป่าทุ่งรัง ควนเสียด บกไก่ฟ้า และคลองกงชังสุราษฎร์ธานีnew
756R1.003ป่าคลองสินปุนสุราษฎร์ธานีnew
757R1.004ป่าคลองเหยียนสุราษฎร์ธานีnew
758R1.005ป่าวัดประดู่สุราษฎร์ธานีnew
759R1.006ป่าน้ำตกหินลาดสุราษฎร์ธานีnew
760R1.007ป่าเลนดอนสักสุราษฎร์ธานีnew
761R1.008ป่าคลองน้ำเฒ่าสุราษฎร์ธานีnew
762R1.009ป่าเขาพลูสุราษฎร์ธานีnew
763R1.010ป่าเลนน้ำเค็มท่าฉางสุราษฎร์ธานีnew
764R1.011ป่าเขาท่าเพชรสุราษฎร์ธานีnew
765R1.012ป่าเกาะพะงันสุราษฎร์ธานีnew
766R1.013ป่าบ้านนา ป่าท่าเรือ และป่าเคียนซาสุราษฎร์ธานีnew
767R1.014ป่าท่าชนะสุราษฎร์ธานีnew
768R1.015ป่าชัยคราม และป่าวัดประดู่สุราษฎร์ธานีnew
769R1.016ป่าบางเบา และป่าคลองเซียดสุราษฎร์ธานีnew
770R1.017ป่าคลองท่าเนียน และป่าเลนคลองพุมเรียงสุราษฎร์ธานีnew
771R1.018ป่าทุ่งใสไชสุราษฎร์ธานีnew
772R1.019ป่าท่าเคย ป่าคลองไทร ป่ามะลวน และป่าบางงอนสุราษฎร์ธานีnew
773R1.020ป่าบ้านหมากและป่าปากพังสุราษฎร์ธานีnew
774R1.021ป่าคลองสก และป่าคลองพนมสุราษฎร์ธานีnew
775R1.022ป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุมสุราษฎร์ธานีnew
776R1.023ป่าใสท้อน และป่าคลองโซงสุราษฎร์ธานีnew
777R1.024ป่าไชยคราม และป่าวัดประดู่ แปลงที่สองสุราษฎร์ธานีnew
778R1.025ป่าเขาพนม และป่าพลูเถื่อนสุราษฎร์ธานีnew
779R1.026ป่าเขาแดงราม และป่าเขาหน้าราหูสุราษฎร์ธานีnew
780R2.001ป่าคลองลำเลียง-ละอุ่นระนองnew
781R2.002ป่าเขาน้ำตกหงาวระนองnew
782R2.003ป่าเลนคลองม่วงกลวงและป่าแหลมหน้าทุ่งระนองnew
783R2.004ป่าคลองเส็ตกวด ป่าเขาหินช้าง และป่าเขาสามแหลมระนองnew
784R2.005ป่าคลองหัวเขียว และป่าคลองเกาะสุยระนองnew
785R2.006ป่าเกาะช้างระนองnew
786R2.007ป่าเกาะพะยามระนองnew
787R2.008ป่าคลองหินกอง และป่าคลองม่วงกลวงระนองnew
788R2.009ป่าน้ำจืด ป่ามะมุ และป่าปากจั่นระนองnew
789R2.010ป่าน้ำขาวระนองnew
790R2.011ป่ากะเปอร์ระนองnew
791R2.012ป่าลำเลียงระนองnew
792R2.013ป่าละอุ่น และป่าราชกรูดระนองnew
793R3.002ป่าเลนคลองท่าทอง และป่าเลนคลองบางละมุดชุมพรnew
794R3.003ป่าพรุใหญ่ชุมพรnew
795R3.004ป่านาพญาชุมพรnew
796R3.005ป่าพรุดวดชุมพรnew
797R3.006ป่าเขาใหญ่บางจาก และป่าควนทุ่งมหาชุมพรnew
798R3.007ป่าพรุกะชิงชุมพรnew
799R3.008ป่าเกาะเตียบชุมพรnew
800R3.009ป่ายางบางจากชุมพรnew
801R3.010ป่าหนองห้าง และป่าเกาะเรือโกลนชุมพรnew
802R3.011ป่าชุมโคชุมพรnew
803R3.012ป่าเขาช้างตาย และป่าเขาสีเสียดชุมพรnew
804R3.013ป่าหนองไซ และป่าทุ่งวัวแล่นชุมพรnew
805R3.014ป่าเสียบญวน และป่าท่าสารชุมพรnew
806R3.015ป่าทุ่งระยะและป่านาสักชุมพรnew
807R3.016ป่าเลนอ่าวพนังตักชุมพรnew
808R3.017ป่าเลนอ่าวทุ่งคาและป่าอ่าวสวีชุมพรnew
809R3.018ป่าดอนเทพมูลชุมพรnew
810R3.019ป่าเลนคลองตะโก ป่าเลนคลองท่าทอง และป่าเลนคลองบางมุดชุมพรnew
811R3.020ป่าเลนคลองริ่วชุมพรnew
812R3.021ป่าเขาตังอา และป่าคลองโชนชุมพรnew
813R3.022ป่าน้ำตกกะเปาะชุมพรnew
814R3.023ป่าละแมชุมพรnew
815R3.024ป่าบางน้ำจืดชุมพรnew
816R3.025ป่ารับร่อ และป่าสลุยชุมพรnew
817R3.026ป่าเลนอ่าวทุ่งมหาชุมพรnew
818R3.027ป่าพะโต๊ะ ป่าปังหวาน และป่าปากทรงชุมพรnew
819S1.001ป่าเลนปากพยา-ปากนครนครศรีธรรมราชnew
820S1.002ป่าวังอีคุยนครศรีธรรมราชnew
821S1.003ป่าเลนปากพนังฝั่งตะวันออก และป่าเลนเกาะไชยนครศรีธรรมราชnew
822S1.004ป่าควนหนองพุฒนครศรีธรรมราชnew
823S1.005ป่าเขานันนครศรีธรรมราชnew
824S1.006ป่าขอนไทรหักนครศรีธรรมราชnew
825S1.007ป่าเลนปากพนังฝั่งตะวันตกนครศรีธรรมราชnew
826S1.008ป่าปลายแหลมตะลุมพุกนครศรีธรรมราชnew
827S1.009ป่าทุ่งสัง และป่าปากเพรียงนครศรีธรรมราชnew
828S1.010ป่าช่องนกฮังนครศรีธรรมราชnew
829S1.011ป่าเลนปากน้ำสิชลนครศรีธรรมราชnew
830S1.012ป่าห้วยเหรียงนครศรีธรรมราชnew
831S1.013ป่าควนพลองนครศรีธรรมราชnew
832S1.014ป่าใสโตน และป่าในตากนครศรีธรรมราชnew
833S1.015ป่าควนออกบ้านน้ำตกนครศรีธรรมราชnew
834S1.016ป่าเลนปากน้ำนครศรีธรรมราชnew
835S1.017ป่าคลองสายนครศรีธรรมราชnew
836S1.018ป่าทุ่งหนองควายนครศรีธรรมราชnew
837S1.019ป่าเลนเขาแหลมทาบนครศรีธรรมราชnew
838S1.020ป่าไสเกาะธงนครศรีธรรมราชnew
839S1.021ป่ายางงามนครศรีธรรมราชnew
840S1.022ป่าอ่าวกรายนครศรีธรรมราชnew
841S1.023ป่าคลองเผียนนครศรีธรรมราชnew
842S1.024ป่าพรุพีนครศรีธรรมราชnew
843S1.025ป่าเลนคลองขนอมนครศรีธรรมราชnew
844S1.026ป่าทรายคอเขานครศรีธรรมราชnew
845S1.027ป่าห้วยกองเสานครศรีธรรมราชnew
846S1.028ป่าปลายรานครศรีธรรมราชnew
847S1.029ป่าน้ำตกโยงนครศรีธรรมราชnew
848S1.030ป่าเขาคอกวางนครศรีธรรมราชnew
849S1.031ป่าเลนปากน้ำท่าหมากนครศรีธรรมราชnew
850S1.032ป่าคลองซ่อนนครศรีธรรมราชnew
851S1.033ป่าเชิงเขานานครศรีธรรมราชnew
852S1.034ป่าควนแก้ว ป่าคลองตม และป่าทุ่งลานแซะนครศรีธรรมราชnew
853S1.035ป่าคลองเหลงนครศรีธรรมราชnew
854S1.036ป่าคลองปากแพรกนครศรีธรรมราชnew
855S1.037ป่าช่องกะโสม ป่าวังญวน ป่าควนประ ป่าช่องเขา ป่าไร่ใหญ่ ป่าควนขี้แรด ป่าควนนกจาบ และป่าปากนครศรีธรรมราชnew
856S1.038ป่าทุ่งทับควายนครศรีธรรมราชnew
857S1.039ป่าเขากะทูน และป่าปลายกะเบียดนครศรีธรรมราชnew
858S1.040ป่ายางโพรง และป่าเขาใหญ่นครศรีธรรมราชnew
859S1.041ป่าภูเขาหลวงนครศรีธรรมราชnew
860S1.042ป่าเขาหัวช้างนครศรีธรรมราชnew
861S1.043ป่าหนองหงส์ และป่าควนกรดนครศรีธรรมราชnew
862S1.044ป่าหน้าไซ ป่าควนขาวเครา และป่าควนประนครศรีธรรมราชnew
863S1.045ป่าคลองธงนครศรีธรรมราชnew
864S1.046ป่าคลองค็องนครศรีธรรมราชnew
865S1.047ป่าควนหินราวนครศรีธรรมราชnew
866S1.048ป่าหนองคล้านครศรีธรรมราชnew
867S1.049ป่าวังใหญ่นครศรีธรรมราชnew
868S1.050ป่าท่าช้างข้ามนครศรีธรรมราชnew
869S1.051ป่าเขาหลวงนครศรีธรรมราชnew
870S1.052ป่าดอนทราย และป่ากลองนครศรีธรรมราชnew
871S1.053ป่าปลายคลองโอมนครศรีธรรมราชnew
872S1.054ป่าเขาออก ป่าเขาท้องโหนด และป่าเขาชัยสนนครศรีธรรมราชnew
873S1.055ป่าหนองหว้านครศรีธรรมราชnew
874S1.056ป่าปลายคลองวังหีบนครศรีธรรมราชnew
875S1.057ป่าคลองเคียนนครศรีธรรมราชnew
876S1.058ป่าคลองกรุงหยันนครศรีธรรมราชnew
877S1.059ป่าควนลำพูนครศรีธรรมราชnew
878S1.060ป่าไสค่ายนครศรีธรรมราชnew
879S1.061ป่าเขาพระบาทนครศรีธรรมราชnew
880S1.062ป่าเขาศูนย์นครศรีธรรมราชnew
881S1.063ป่าคลองเพลงนครศรีธรรมราชnew
882S1.064ป่ากรุงชิงนครศรีธรรมราชnew
883S1.065ป่าเขาเหมนนครศรีธรรมราชnew
884S1.066ป่าควนชกนครศรีธรรมราชnew
885S1.067ป่าหน้าไซ และป่านาปูนครศรีธรรมราชnew
886S1.068ป่าเขาขาวนครศรีธรรมราชnew
887S1.069ป่าบ้านกุมแป ป่าบ้านในลุ่ม และป่าพรุควนเคร็งนครศรีธรรมราชnew
888S2.001ป่าในช่องฝั่งตะวันตกถนนสายสามกระบี่new
889S2.002ป่าในท้องที่ตำบลทับปริก และตำบลเขาครามกระบี่new
890S2.003ป่าบางครามกระบี่new
891S2.004ป่าคลองเหนือคลอง และป่าแหลมกรวดกระบี่new
892S2.005ป่าแหลมกรวด และป่าคลองบางผึ้งกระบี่new
893S2.006ป่าอ่าวนาง และป่าหางนาคกระบี่new
894S2.007ป่าคลองจิหลาดกระบี่new
895S2.008ป่าคลองกระบี่ใหญ่ และป่าคลองเหนือคลองกระบี่new
896S2.009ป่าเขาประกระบี่new
897S2.010ป่าเกาะกลางกระบี่new
898S2.011ป่าเขาแก้ว และป่าควนยิงวัวกระบี่new
899S2.012ป่าเขาแก้วกระบี่new
900S2.013ป่าชายเลนคลองบางผึ้ง และป่าคลองพ่อกระบี่new
901S2.014ป่าคลองโหนด และป่าลัดบ่อแหนกระบี่new
902S2.015ป่าเขาใหญ่กระบี่new
903S2.016ป่าเขาต่อกระบี่new
904S2.017ป่าเกาะสีบอยากระบี่new
905S2.018ป่าเกาะปูกระบี่new
906S2.019ป่าคลองลัดปันจอกระบี่new
907S2.020ป่าคลองยางกระบี่new
908S2.021ป่าด่านยางคู่ ป่าบางเหรียง และป่าเขาขวางกระบี่new
909S2.022ป่าเกาะรอกใน และป่าเกาะรอกนอกกระบี่new
910S2.023ป่าเขาหน้าวัว ป่าเขาหน้าแดง ป่าเขาอ่าวป่อง และป่าเขาไม้แก้วกระบี่new
911S2.024ป่าเขาอ่าวน้ำเมา และป่าเขาอ่าวนางกระบี่new
912S2.025ป่าช่องศิลา และป่าช่องขี้แรตกระบี่new
913S2.026ป่าเกาะตะละเบ็งกระบี่new
914S2.027ป่าหลังสอด และป่าควนบากันเกาะกระบี่new
915S2.028ป่าที่ดินของรัฐ (แปลงที่ ร.9)กระบี่new
916S2.029ป่าเขาทอง ป่าไสไทย และป่าอ่าวนางกระบี่new
917S2.030ป่าเกาะตุหลังกระบี่new
918S2.031ป่าเลนคลองพน และป่ากลาเสน้อยกระบี่new
919S2.032ป่าเขาช่องเสียด ป่าเขากลม และป่าเขาช่องบางเหรียงกระบี่new
920S2.033ป่าปลายคลองพระยากระบี่new
921S2.034ป่าคลองพน และป่าบากันกระบี่new
922S2.035ป่าเกาะนกคอมกระบี่new
923S2.036ป่าเขาพนมเบญจากระบี่new
924S2.037ป่าเกาะฮั่งกระบี่new
925S2.038ป่าเขาขวาง ป่าโคกยางและป่าช่องบางเหรียงกระบี่new
926S2.039ป่าเลนคลองร่าปู แปลงที่หนึ่งและแปลงที่สองกระบี่new
927S2.040ป่าเกาะลันตาใหญ่กระบี่new
928S2.041ป่าไสโป๊ะแปลงที่หนึ่งและแปลงที่สองกระบี่new
929S2.042ป่าปากลาว และป่าคลองบากันกระบี่new
930S2.043ป่าสินปุน ร.12กระบี่new
931S2.044ป่าคลองกาโหรด และป่าคลองหินกระบี่new
932S2.045ป่าห้วยทังและป่าหนองน้ำแดง (ป่า ร.10)กระบี่new
933S3.001ป่าเขามามังและป่าเขาบางเต่าพังงาnew
934S3.002ป่าเขาหลักลำแก่นพังงาnew
935S3.003ป่าเกาะเคี่ยมพังงาnew
936S3.004ป่าฝ่ายท่าพังงาnew
937S3.005ป่าวังทังพังงาnew
938S3.006ป่านากกพังงาnew
939S3.007ป่าเทือกเขากะไดพังงาnew
940S3.008ป่าเขาบางแก้ว ป่าเขาบางเคียน และป่าควนหินดานพังงาnew
941S3.009ป่าเขาหน่วยอึ้ง ป่าเขาเหมาะน้อย และป่าเขาพ่อตาพังงาnew
942S3.010ป่าโคกขรบพังงาnew
943S3.011ป่าคลองพรุแจดพังงาnew
944S3.012ป่าคลองย่าหมีพังงาnew
945S3.013ป่าช่องหลาดพังงาnew
946S3.014ป่าควนจุกพังงาnew
947S3.015ป่าพรุในพังงาnew
948S3.016ป่าคลองเหียพังงาnew
949S3.017ป่าคลองกาหมายพังงาnew
950S3.018ป่าคลองอ่าวเลนพังงาnew
951S3.019ป่าคลองหยงพังงาnew
952S3.020ป่าคลองโละปาไล้พังงาnew
953S3.021ป่าคลองทองหลางพังงาnew
954S3.022ป่าหมู่เกาะสุรินทร์พังงาnew
955S3.023ป่าเขาบ่อไทรพังงาnew
956S3.024ป่าสนชายทะเลพังงาnew
957S3.025ป่าคลองหาดทรายเปลือกหอย และป่าคลองท่าอยู่พังงาnew
958S3.026ป่าเทือกเขาบางปริก และป่าบางอีพังงาnew
959S3.027ป่าเกาะระพังงาnew
960S3.028ป่าทุ่งทุพังงาnew
961S3.029ป่าควนเขาเปาะพังงาnew
962S3.030ป่าเทือกเขาโตนดินพังงาnew
963S3.031ป่าทุ่งนาดำ และป่าควนปากเตรียมพังงาnew
964S3.032ป่าเขาพระพิชัยพังงาnew
965S3.033ป่าคลองติเต๊ะพังงาnew
966S3.034ป่าชายทะเลเขาหลักพังงาnew
967S3.035ป่าเทือกเขาหลัก และป่าเขาโตนพังงาnew
968S3.036ป่าหัวเขาพังงาnew
969S3.037ป่าเลนโครงการทับปุดพังงาnew
970S3.038ป่าเลนโครงการกิ่งอำเภอคุระบุรี แปลงที่สามพังงาnew
971S3.039ป่าเกาะยาวใหญ่ แปลงที่สองพังงาnew
972S3.040ป่าเทือกเขานมสาวพังงาnew
973S3.041ป่าเทือกเขาทุ่งคาโงกพังงาnew
974S3.042ป่าคลองสามช่อง และป่าคลองกระโสมพังงาnew
975S3.043ป่าควนช้างเขาทองหลางพังงาnew
976S3.044ป่าควนหัวโตน และป่าเขาพังพังงาnew
977S3.045ป่าเทือกเขากะทะคว่ำพังงาnew
978S3.046ป่าเกาะโบยใต้พังงาnew
979S3.047ป่าพานพอพังงาnew
980S3.048ป่าบางหยวก ป่าบางหอย และป่าบางยางพังงาnew
981S3.049ป่าเกาะยาวน้อยพังงาnew
982S3.050ป่าเลนโครงการอำเภอตะกั่วป่า และป่าเขาบางนายสีพังงาnew
983S3.051ป่าเกาะเกาะพังงาnew
984S3.052ป่าบ้านบางหลามพังงาnew
985S3.053ป่าควนนาบอนพังงาnew
986S3.054ป่าเขาหลักและป่าลำรูพังงาnew
987S3.055ป่าเขากล้วยพังงาnew
988S3.056ป่าเขาเต่าพังงาnew
989S3.057ป่าเขาปลายโต๊ะ และป่าเขาศกพังงาnew
990S3.058ป่าเลนโครงการอำเภอคุระบุรีพังงาnew
991S3.059ป่าเขาทอย และป่านางหงษ์พังงาnew
992S3.060ป่าควนถ้ำ และป่าบางกรักพังงาnew
993S3.061ป่าเทือกเขานมสาว แปลงที่สองพังงาnew
994S3.062ป่าเลนโครงการอำเภอคุระบุรี แปลงที่หนึ่งพังงาnew
995S3.063ป่าควนมะรุ่ยพังงาnew
996S3.064ป่าเทือกเขาแม่นางขาวพังงาnew
997S3.065ป่าเทือกเขาศรีราชา ป่าเขาบางกรัก และป่าเขาบางใหญ่พังงาnew
998S3.066ป่าเขาลำปีพังงาnew
999S3.067ป่าเทือกเขาสูงพังงาnew
1000S3.068ป่าเลนคลองสามช่อง แปลงที่สองพังงาnew
1001S3.069ป่าเกาะยาวใหญ่ แปลงที่หนึ่งพังงาnew
1002S3.070ป่าเลนคลองบางปอพังงาnew
1003S3.071ป่าควนโต๊ะหลา และป่าแหลมซำพังงาnew
1004S3.072ป่าเทือกเขาหราสูงพังงาnew
1005S3.073ป่าคลองทุ่งมะพร้าวพังงาnew
1006S4.001ป่าเลนคลองบางชีเหล้า-คลองท่าจีนภูเก็ตnew
1007S4.002ป่าเลนคลองเกาะผีภูเก็ตnew
1008S4.003ป่าเลนคลองพาราภูเก็ตnew
1009S4.004ป่าเลนคลองท่ามะพร้าวภูเก็ตnew
1010S4.005ป่าเลนคลองท่าเรือภูเก็ตnew
1011S4.006ป่าเขารวก และป่าเขาเมืองภูเก็ตnew
1012S4.007ป่าควนเขาพระแทวภูเก็ตnew
1013S4.008ป่าเลนคลองอู่ตะเภาภูเก็ตnew
1014S4.009ป่าบางขนุนภูเก็ตnew
1015S4.010ป่าเลนคลองบางโรงภูเก็ตnew
1016S4.011ป่าเกาะโหลนภูเก็ตnew
1017S4.012ป่าเทือกเขากมลาภูเก็ตnew
1018S4.013ป่าเขาโต๊ะแซะภูเก็ตnew
1019S4.014ป่าเทือกเขานาคเกิดภูเก็ตnew
1020S4.015ป่าเขาสามเหลี่ยมภูเก็ตnew
1021S4.016ป่าเขาไม้พอก และป่าไม้แก้วภูเก็ตnew
1022T1.001ป่าควนอ้ายโต้ และป่าควนนุ้ยสงขลาnew
1023T1.002ป่าควนขี้แรตสงขลาnew
1024T1.003ป่าควนทับช้างสงขลาnew
1025T1.004ป่าเขาขวาง ป่าเขาว้องพริก และป่าควนเทศสงขลาnew
1026T1.005ป่าเขาวังพาสงขลาnew
1027T1.006ป่าเขารังเกียจ ป่าเขาสัก ป่าเขาสูงและป่าควนแก้วสงขลาnew
1028T1.007ป่าควนสระสงขลาnew
1029T1.008ป่าเขากรวดสงขลาnew
1030T1.009ป่าควนลังสงขลาnew
1031T1.010ป่าควนหินพัง ป่าควนชีล้อม ป่าควนอ่าวปลักก๊ก และป่าควนแหละหวังสงขลาnew
1032T1.011ป่าควนดินแดง ป่าควนพัง ป่าควนหัวแหวน และป่าควนจอมแหสงขลาnew
1033T1.012ป่าควนจำศิลสงขลาnew
1034T1.013ป่าควนเลียบสงขลาnew
1035T1.014ป่ากราดสงขลาnew
1036T1.015ป่าเขาแดน ป่าควนเจดีย์ ป่าเขาพระยาไม้ และป่าควนกำแพงสงขลาnew
1037T1.016ป่าเทือกเขาสันกาลาคีรีสงขลาnew
1038T1.017ป่าควนพนสงขลาnew
1039T1.018ป่าเขาแดน ป่าเขาน้ำค้าง ป่าควนทางสยา ป่าควนเขาไหม้และป่าควนสิเหรงสงขลาnew
1040T1.019ป่าทุ่งบางนกออกสงขลาnew
1041T1.020ป่าควนราสอ ป่าควนน้ำร้อน ป่าควนสอหรอ ป่าควนบางพลา และป่าเขาโต๊ะเทพสงขลาnew
1042T1.021ป่าเขาโพธิ ป่าควนแดน และป่าเขารังเกียจสงขลาnew
1043T1.022ป่าควนโต๊ะดุด ป่าควนทวด และป่าควนสามง่อนสงขลาnew
1044T1.023ป่าเขาแดน ป่าเขาเสม็ด ป่าควนเสม็ดชุนและป่าควนเหรงสงขลาnew
1045T1.024ป่าเขาเหลี่ยม ป่าเขาจันดี และป่าเขาบ่อท่อสงขลาnew
1046T1.025ป่าทุ่งแพรสงขลาnew
1047T1.026ป่าเขาแดน ป่าเขาน้ำค้าง และป่าควนสิเหรงสงขลาnew
1048T1.027ป่าแม่พรุ ป่าเทือกเขาไฟไหม้ และป่าคลองกั่วสงขลาnew
1049T1.028ป่าเทือกเขาแก้วสงขลาnew
1050T1.029ป่าทุ่งเคี่ยมสงขลาnew
1051T1.030ป่าควนหินเภาสงขลาnew
1052T1.031ป่าคลองล่าปังสงขลาnew
1053T1.032ป่าควนเหรง ป่าควนหนองหยี และป่าควนหัวแหวนสงขลาnew
1054T1.033ป่านาทุ่งเปราะ และป่าควนดินสอสงขลาnew
1055T1.034ป่าควนหินผุด และป่ายอดเขาแก้วสงขลาnew
1056T1.035ป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองปอมสงขลาnew
1057T1.036ป่าเทือกเขาโต๊ะเทพ และป่าควนหินลับสงขลาnew
1058T1.037ป่าเขาวังซิงสงขลาnew
1059T1.038ป่าเกาะเหลาะหนังสงขลาnew
1060T1.039ป่าควนนายเส้น ป่าควนเหม็ดชุน ป่าควนแม่เขานา ป่าควนลูกหมี และป่าควนปาหยังสงขลาnew
1061T1.040ป่าควนเขาจันทร์สงขลาnew
1062T1.041ป่าควนเขาวัง ป่าคลองต่อ และป่าเทือกเขาแก้วสงขลาnew
1063T2.001ป่าควนบ่อน้ำสตูลnew
1064T2.002ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 2สตูลnew
1065T2.003ป่าเขาค้อม ป่าเขาแดง และป่าเขาใหญ่สตูลnew
1066T2.004ป่าเลนตอนที่ 3 ป่าปาเต๊ะ และป่าปลักจูดสตูลnew
1067T2.005ป่าควนบารายี ป่าควนโรงพัก และป่าควนสังหยุดสตูลnew
1068T2.006ป่าพยอมงามสตูลnew
1069T2.007ป่าตระ ป่าห้วยหลอด และป่าเขาขุมทรัพย์สตูลnew
1070T2.008ป่าควนทัง และป่าเขาขาวสตูลnew
1071T2.009ป่าเลนตอนที่ 5สตูลnew
1072T2.010ป่าควนโต๊ะอม ป่าควนขี้หมา และป่าควนท่าหินสตูลnew
1073T2.011ป่าเจ๊ะบิลัง ป่าตันหยงโป และป่าตำมะลังสตูลnew
1074T2.012ป่ากุปังและป่าปุโล็ดสตูลnew
1075T2.013ป่าห้วยบ่วง ป่าเขาแดง และป่าเขาโต๊ะดูสตูลnew
1076T2.014ป่าหัวกะหมิงสตูลnew
1077T2.015ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 1สตูลnew
1078T2.016ป่าควนกาหลงสตูลnew
1079T2.017ป่าเขาหมาไม่หยกสตูลnew
1080T2.018ป่าดงเชือกช้างสตูลnew
1081T3.001ป่าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่ 2 ตอนที่ 3พัทลุงnew
1082T3.002ป่าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่ 1 ตอนที่ 2พัทลุงnew
1083T3.003ป่าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่ 2 ตอนที่ 2พัทลุงnew
1084T3.004ป่าภูเขาบรรทัด แปลงที่ 2 ตอนที่ 1พัทลุงnew
1085T3.005ป่าภูเขาบรรทัด แปลงที่ 1 ตอนที่ 1พัทลุงnew
1086T3.006ป่าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่ 1 ตอนที่ 3พัทลุงnew
1087T3.007ป่าเกาะเต่า คลองเรียนพัทลุงnew
1088T3.008ป่าควน ป่ายาง และป่าควนดินสอพัทลุงnew
1089T3.009ป่าควนหวาน ป่าควนนอโม และป่าห้วยหารพัทลุงnew
1090T3.010ป่าเขาหัวช้าง ป่าเขาตีนป่า ป่าเขาหลักไก่ และป่าเขาพระพัทลุงnew
1091T3.011ป่าควนคำทองพัทลุงnew
1092T3.012ป่าควนหินแท่น ป่าควนไม้ไผ่ ป่าเขาวงทับใคร และป่าเลเหมียงพัทลุงnew
1093T3.013ป่าคลองยวนพัทลุงnew
1094T3.014ป่าเขาศพนางพันธุรัตน์ ป่าควนแก้ว และป่าควนอ้ายหลุดพัทลุงnew
1095T3.015ป่าในวังพัทลุงnew
1096T3.016ป่าค่ายไพพัทลุงnew
1097T3.017ป่าเหมืองกั่ว และป่าบางเตงพัทลุงnew
1098T3.018ป่าควนโคกยา ป่าควนโต๊ะดน และป่าควนนุ้ยพัทลุงnew
1099T3.019ป่าควนเปล้า ป่าควนกฤษณา และป่าสระราชาพัทลุงnew
1100T3.028ป่าเหนือคลองพัทลุงnew
1101T3.030ป่าควนหินกอง ป่าควนโพธิ์เล ป่าควนขี้หมิ้น และป่าควนน้ำทรัพย์พัทลุงnew
1102T3.032ป่าห้วยเรือ และป่าควนเพ็งพัทลุงnew
1103T3.033ป่าเขาหวัง ป่าเขาคับ ป่าเขาเขียว และป่าเขายาโง้งพัทลุงnew
1104T3.034ป่าควนเสาธง ป่าควนนายสุก และป่าควนนายหวัดพัทลุงnew
1105T3.035ป่าพรุเสม็ด และป่าบางเต็งพัทลุงnew
1106T3.036ป่าเขาจันทร์พัทลุงnew
1107T3.037ป่าเขียวพัทลุงnew
1108T3.038ป่าท่าเตียนพัทลุงnew
1109T3.039ป่าควนตอ ป่าควนฤทธิ์ ป่าควนเลียบและป่าควนหินขาวพัทลุงnew
1110T3.040ป่าเกาะหมากพัทลุงnew
1111T3.041ป่าห้วยส้ม และป่าลำนาวาพัทลุงnew
1112T4.001ป่าสายเขาหวางตรังnew
1113T4.002ป่าเทือกเขาบันทัด แปลงที่ 1 ตอนที่ 3ตรังnew
1114T4.003ป่าเกาะแลนตรังnew
1115T4.004ป่าคลองแตหรำ ป่าปากคลองบางแรต และป่าเขาหนุ่ยตรังnew
1116T4.005ป่าสายควนหละ และป่าเขาหวางตรังnew
1117T4.006ป่าควนบางหมากตรังnew
1118T4.007ป่าคลองกันตัง และป่าคลองไหโละตรังnew
1119T4.008ป่าควนตอตรังnew
1120T4.009ป่าเขารังสาด ป่าทะเลสองห้อง และป่าพยอมพอกตรังnew
1121T4.010ป่าควนแก้ว ป่าควนเกาะท้อน ป่าควนยิ้ม ป่าควนขวาง และป่าควนกรงนกขุ้มตรังnew
1122T4.011ป่าเขาพลูตรังnew
1123T4.012ป่าเลนคลองปะเหลียน และป่าคลองท่าบ้าตรังnew
1124T4.013ป่าคลองหยงสตาร์ ป่าคลองหลักขันธ์ และป่าคลองลิพังตรังnew
1125T4.014ป่าเทือกเขาบันทัด แปลงที่ 2 ตอนที่ 1ตรังnew
1126T4.015ป่าควนเร็จตรังnew
1127T4.016ป่าทุ่งใสเจ็ดห้าง และป่าควนไม้ค้งตรังnew
1128T4.017ป่าเกาะลิบงตรังnew
1129T4.018ป่าสายคลองร่มเมือง ป่าสายควน และป่าเกาะอ้ายกลิ้งตรังnew
1130T4.019ป่าเกาะปริงตรังnew
1131T4.020ป่าควนคุ้งคั้งตรังnew
1132T4.021ป่าเกาะเคียน และป่าควนปริงตรังnew
1133T4.022ป่าเหรียงห้องตรังnew
1134T4.023ป่าเทือกเขาน้ำพราย ป่าเขาหน้าแดง ป่าควนยาง และป่าควนเหมียงตรังnew
1135T4.024ป่าเทือกควนท่าโลนตรังnew
1136T4.025ป่าเลนคลองใหดน ป่าเลนคลองตะเสะ ป่าเลนคลองทุ่งกอ และป่าเลนคลองแพรกออกตรังnew
1137T4.026ป่าหนองเนียงแตก ป่าห้วยเคี่ยม และป่าหนองหนักทองตรังnew
1138T4.027ป่าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่ 1 ตอนที่ 1ตรังnew
1139T4.028ป่าเลนคลองปรน ป่าเลนคลองควนยาง และป่าเลนคลองหินคอกควายตรังnew
1140T4.029ป่าเขาหวาง ป่าควนแดง และป่าน้ำราบตรังnew
1141T4.030ป่าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่ 1 ตอนที่ 2ตรังnew
1142T4.031ป่าเกาะค้อตรังnew
1143T4.032ป่าควนเรือตรังnew
1144T4.033ป่าทุ่งค่ายตรังnew
1145T4.034ป่าพรุเสม็ดขาวตรังnew
1146T4.035ป่าเสม็ดขาวตรังnew
1147T4.036ป่าวังโตน และป่าหนองคล้าตรังnew
1148T4.037ป่าควนหาดทรายยาวตรังnew
1149T4.038ป่าห้วยนางตรังnew
1150T4.039ป่าใสป่าแก่ตรังnew
1151T4.040ป่าเทือกเขาขาดตรังnew
1152T4.041ป่าควนใต้บ้านเสียมใหม่ตรังnew
1153T4.042ป่าควนตะเสะตรังnew
1154T4.043ป่าไม้งาม และป่าทุ่งค้อตรังnew
1155T4.044ป่าทุ่งพานเรือก และป่าใสขี้พร้าตรังnew
1156T4.045ป่าเคี่ยมซ้อนตรังnew
1157T4.046ป่าพรุเตียว และป่าคลองยางตรังnew
1158T4.047ป่าเขาอ้อยตรังnew
1159T4.048ป่าเกาะมุกตรังnew
1160T4.049ป่าควนบ้าหวีตรังnew
1161T4.050ป่าเกาะหวายเล็ก และป่าห้วยลูกปลาตรังnew
1162T4.051ป่าคลองชี และป่าทอนแจ้ตรังnew
1163T4.052ป่าควนจุปะตรังnew
1164T4.053ป่าเลนคลองไหโละ ป่าเลนคลองปอ และป่าเลนคลองหละตรังnew
1165T4.054ป่าควนกันตังตรังnew
1166T4.055ป่าเลนเกาะเหลาตำตรังnew
1167T4.056ป่าพรุชีล้อมตรังnew
1168T4.057ป่าพรุขี้กลาตรังnew
1169T4.058ป่าเลนคลองหวายดน ป่าเลนคลองสุโสะ และป่าเลนคลองกุเหร่าตรังnew
1170T4.059ป่ายางคลองขุดเหนือตรังnew
1171T4.060ป่าห้วยไทรเหนือตรังnew
1172T4.061ป่าท่าโต๊ะแซะตรังnew
1173T4.062ป่าควนขวางและป่าเขาโอนตรังnew
1174T4.063ป่าทุ่งตะเสะตรังnew
1175T4.064ป่าคลองกะลาเส และป่าคลองไม้ตายตรังnew
1176U1.001ป่าเลนยะหริ่งปัตตานีnew
1177U1.002ป่าเขาใหญ่ปัตตานีnew
1178U1.003ป่าเลนหนองจิกปัตตานีnew
1179U1.004ป่าไม้แก่นปัตตานีnew
1180U1.005ป่าสายโฮ่ปัตตานีnew
1181U1.006ป่าเขาตูมปัตตานีnew
1182U1.007ป่าบูเก๊ะตางอปัตตานีnew
1183U1.008ป่าบาโงจะลาฆีปัตตานีnew
1184U1.009ป่าเขายีโด๊ะปัตตานีnew
1185U1.010ป่าเทือกเขาเปาะยานิปัตตานีnew
1186U1.011ป่าบูเก๊ะกุ้งปัตตานีnew
1187U1.012ป่ากะรุบีปัตตานีnew
1188U1.013ป่าเลนยะหริ่ง แปลงที่สองปัตตานีnew
1189U1.014ป่าดอนนาปัตตานีnew
1190U1.015ป่าเลนยะหริ่ง แปลงที่สามปัตตานีnew
1191U2.001ป่ากาบังยะลาnew
1192U2.002ป่าตันหยงกาลอยะลาnew
1193U2.003ป่ากาโสดยะลาnew
1194U2.004ป่าเบตงยะลาnew
1195U2.005ป่าเขาใหญ่ยะลาnew
1196U2.006ป่าบูกิ๊ตตำมะซู และป่าบูกิ๊ตกือแลยะลาnew
1197U2.007ป่าลาบู และป่าถ้ำทะลุยะลาnew
1198U2.008ป่าสกายอกุวิงยะลาnew
1199U2.009ป่าลาก๊ะยะลาnew
1200U2.010ป่าเทือกเขากาลอยะลาnew
1201U2.011ป่าจะกว๊ะยะลาnew
1202U3.001ป่าไอยสะเตียร์นราธิวาสnew
1203U3.002ป่าปรินยอฝั่งซ้ายแม่น้ำสายบุรีแปลงที่1นราธิวาสnew
1204U3.003ป่ากะลุบีนราธิวาสnew
1205U3.005ป่าเทือกเขาบาลานราธิวาสnew
1206U3.006ป่าลุ่มน้ำบางนรา แปลงที่ 1นราธิวาสnew
1207U3.007ป่าบูเก๊ะตามงนราธิวาสnew
1208U3.008ป่าลุ่มน้ำบางนรา แปลงที่ 2นราธิวาสnew
1209U3.009ป่าเทือกเขารือเสาะ ป่ายี่งอ และป่าบาเจาะนราธิวาสnew
1210U3.010ป่าบูเก๊ะตาเว แปลงที่ 2นราธิวาสnew
1211U3.011ป่าบูเก๊ะตาเว แปลงที่ 1นราธิวาสnew
1212U3.012ป่าอุแตแคนราธิวาสnew
1213U3.013ป่าบองอนราธิวาสnew
1214U3.014ป่าเขาสำนักนราธิวาสnew
1215U3.015ป่าโคกไม้เรือนราธิวาสnew
1216U3.016ป่าโคกจะโกนราธิวาสnew
1217U3.017ป่าเขาตันหยงนราธิวาสnew
1218U3.018ป่าเทือกเขากรือซอนราธิวาสnew
1219U3.019ป่าลูโบ๊ะลาเซาะนราธิวาสnew
1220U3.020ป่าบูงอนราธิวาสnew
1221U3.021ป่าฝั่งขวาแม่น้ำสายบุรีนราธิวาสnew