มอบนโยบายและปฏิบัติราชการ “ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ทส.”

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มค.1 (บรบือ) หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กุดรัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีภูธรราษฎร์เจริญ ร่วมกันตรวจยึดไม้พะยูง จำนวน 7 ท่อน

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มค.1 (บรบือ) ร่วมตรวจยึด ไม้พะยูง จำนวน 7 ท่อน ปริมาตร 1.907 ลบ.ม. บริเวณโรงเรียนบ้านหนองแดง ต.หนองกุง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มค.1 (บรบือ) ร่วมตรวจยึด ไม้พะยูงท่อน จำนวน 8 ท่อน ปริมาตร 1.413 ลบ.ม. บริเวณโรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุ บ.ขอนแก่นตะคุ ต.วังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มค.1 (บรบือ) ร่วมตรวจยึดไม้กระยาเลย จำนวน 49 ท่อน ปริมาตร 30.886 ลบ.ม

» Read more