ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ ออกตรวจลาดตระเวนเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้

» Read more

ร่วมตรวจสอบประเมินค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงนามน

» Read more

ตรวจยึดพื้นที่บุกรุกในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านาจารและป่าดงขวาง

» Read more

ออกตรวจลาดตระเวน เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้

» Read more

ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน 1 – 2 – 78 ไร่ ไม้ประดู่ ไม้มะกอกเลื่อม และไม้ชาด ถูกกาน จำนวน 17 ต้น เหตุเกิดในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงห้วยฝา ท้องที่บ้านคำม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

» Read more

ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน 3 – 3 – 19 ไร่ ไม่พบตัวผู้กระทำผิด เหตุเกิดในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงห้วยฝา ท้องที่บ้านคำม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

» Read more

1 2 3 5