ติดต่อ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) เลขที่ 346 ถ.หน้าศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรสาร (FAX) : (043)-239 158, (043)-239 148

โทรศัพท์ (Tel.) (043)-330 381

Email : [email protected]

โทรศัพท์ (043)-330-381 ต่อ (เบอร์ภายใน)

101 ส่วนอำนวยการ 100%
102 ห้อง ผอ.สจป.ที่ 7 100%
103 ฝ่ายแผนงาน 100%
104 ห้อง ผอ.ส่วนอำนวยการ 100%
105 ฝ่ายการเงิน ส่วนอำนวยการ 100%
110 ฝ่ายสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ 100%
106 ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 100%
107 ส่วนจัดการป่าชุมชน 100%
108 ส่วนป้ส่งเสริมการปลูกป่า 100%
109 ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 100%
contact