ตรวจสอบข้อเท็จ กรณีร้องเรียนผ่านสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

» Read more

ตรวจสอบการลักลอบบุกรุกตัดไม้​ ในบริเวณป่าชุมชนในพื้นที่รอบสำนักสงฆ์รอยพระพุทธบาท​ บ้านห้วย​แก​ ต.ห้วยแก​ อ.ชนบท​ จ.ขอนแก่น

ตรวจสอบการลักลอบบุกรุกตัดไม้​ ในบริเวณป่าชุมชนในพื้นที่รอบสำนักสงฆ์รอยพระพุทธบาท​ บ้านห้วย​แก​ ต.ห้วยแก​ อ.ชนบท​ จ.ขอนแก่น

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร สนธิกำลังตรวจสอบพื้นที่ บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูพาน

» Read more

ออกตรวจสอบ กรณีร้องเรียนการลักลอบตัดไม้หวงห้ามในพื้นที่ป่าดอนปู่ตาบ้านยาง ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

» Read more

ตรวจสอบแผนที่แสดงการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ บริเวณบ้านเลขที่ บ้านเลขที่ 108 หมู่ที่ 9 บ้านแก่งศิลา ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

» Read more
1 2 3