ตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุก เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูพาน

» Read more

ตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุก เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูพาน

» Read more

แผนปฎิบัติการบินตรวจสภาพป่าบริเวณอุทยานแห่งชาติภูผายล

» Read more

ตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุก ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูพาน จำนวน 12 – 0 – 55 ไร่

» Read more

ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน 2 – 1 – 25 ไร่ ที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ดงหลวง

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ดงหลวง ตรวจยึดไม้มะม่วงป่าแปรรูป จำนวน 10 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.325 ลบ.ม. . ไม้เต็งแปรรูป จำนวน 3 เหลี่ยม/ชิ้น ปริมาตร 0.264 ลบ.ม.

» Read more

1 2 3