หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูเวียง ดำเนินการตรวจสอบและตรวจยึดผู้กระทำผิดกฏหมายป่าไม้ กรณีทำไม้หวงห้าม

» Read more

ร่วมโครงการปลูกป่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

» Read more

จิตอาสาปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดน้ำใส ท้องที่บ้านสงเปือย

» Read more

มอบนโยบายและปฏิบัติราชการ “ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ทส.”

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.1 (ภูเวียง) ได้ดำเนินการส่งมอบ – รับมอบ คืนรถยนต์ของกลาง ตามคำพิพากษาศาลจังหวัดชุมแพ หมายเลขคดีดำที่ อ ขก 1/2562

» Read more

บริษัทมนต์พสธร คอนสตรัคชัน จำกัด ได้เข้าดำเนินการก่อสร้าง ทำการปรับพื้นที่ ขุดหลุมเพื่อวางฐานราก หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.1 (ภูเวียง) หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูเวียง

» Read more
1 2