ประกาศรับสมัครงาน

 

 ประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ
(เปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 14-18 กันยายน 2563)
ณ ฝ่ายโครงการพระราชดำริ ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
>> ใบสมัคร
>> ใบรับรองแพทย์
>> เอกสารส่งเพิ่มเติม  ส่งวันสัมภาษณ์