ตรวจลาดตระเวนเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระแนง

» Read more

ร่วมประชุมประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระแนง

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ห้วยเม็ก ตรวจยึดไม้สัก บริเวณเส้นทางบ้านหนองหล่ม – บ้านหนองแวงฮี ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ห้วยเม็ก ตรวจยึดพื้นที่บุกรุกจำนวน 0-3-83 ไร่ ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 ฐานยึดถือครอบครอง ทำประโยชน์ ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียสภาพป่าสงวนแห่งชาติ พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 54 ฐานบุกรุก แผ้วถาง ก่นสร้าง ยึดถือ ครอบครองพื้นที่ป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เหตุเกิดในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระแนง

» Read more

ออกตรวจตามปกติ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระแนง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธฺุ์ เข้าสกัด จุดเกิดไฟป่า ก่อนจะรุกรามได้ทันท้วงที

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ห้วยเม็ก ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ เข้าสกัดจุดเกิดไฟป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระแนง

» Read more
1 2 3