ลาดตระเวนป้องกันปราบปราม การกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้

» Read more

ตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุก (ตามโปรแกรมคอมพิวเตอร์(พิทักษ์ไพร) เขตป่าสงวนฯป่าดงภูสีฐาน

» Read more

มอบนโยบายและปฏิบัติราชการ “ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ทส.”

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.3(คำชะอี)/หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองสูง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร กกล.รส.มุกดาหาร อำนวยการโดย พ.อ.บุญสิน ภาคกลาง, จนท.ทหาร กอ.รมน.จว.มุกดาหาร,นายอำเภอคำชะอี,ทสจ.มุกดาหาร, จนท.ร้อย ชป.รส.อ.คำชะอี และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.2(ดงหลวง) ได้สนธิกำลังออกตรวจสอบพื้นที่ป่าถูกบุกรุก ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูพาน ท้องที่ ต.พังแดง ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

» Read more

ร่วมประสานแผนการบินตรวจสภาพป่า ประจำเดือน มีนาคม 2562 ในเขตพื้นที่ควบคุมรับผิดชอบของหน่วยฯ และในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน,ป่าสงวนฯป่าดงภูสีฐาน,ป่าสงวนฯป่าดงบังอี แปลง 1 และป่าสงวนฯป่าดงด่านแย้ ท้องที่ อ.หนองสูง,อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร และ อ.กุฉินารายณ์,อ.เขาวง,อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

» Read more
1 2