Home

ข่าวกิจกรรม

ค้นหาข่าว
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แวงใหญ่ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในท้องที่ ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แวงใหญ่ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในท้องที่ ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น</span></span></span></span>
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แวงใหญ่ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาวะน้ำท่วม ในท้องที่ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แวงใหญ่ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาวะน้ำท่วม ในท้องที่ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น</span></span></span></span>
ตรวจสอบพื้นที่บุกรุกป่า ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อประเมินมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทำลายป่าไม้ ในเขตสงวนแห่งชาติป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">ตรวจสอบพื้นที่บุกรุกป่า ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อประเมินมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทำลายป่าไม้ ในเขตสงวนแห่งชาติป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง</span></span></span></span>
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร ตรวจยึด จับกุมการกระทำผิดกฏหมายเกี่ยวกับการป่าไม้
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร ตรวจยึด จับกุมการกระทำผิดกฏหมายเกี่ยวกับการป่าไม้</span></span></span></span>
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม</span></span></span></span>
ช่วยเหลือประชาชน​ ที่ได้รับผลกระทบ​ จากภาวะน้ำท่วม​ บ้านชีวังเวิน ม.6​ ต.โนนทอง​ อ.แวงใหญ่​ จ.ขอนแก่น​ และประชาชนที่ออาศัย​อยู่ บริเวณ​ ลุ่มแม่น้ำชี​ บ้านหนองบัวลอง​ ต.ท่านางแนว​ อ.แวงน้อย​ จ.ขอนแก่น​
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">ช่วยเหลือประชาชน​ ที่ได้รับผลกระทบ​ จากภาวะน้ำท่วม​ บ้านชีวังเวิน ม.6​ ต.โนนทอง​ อ.แวงใหญ่​ จ.ขอนแก่น​ และประชาชนที่ออาศัย​อยู่ บริเวณ​ ลุ่มแม่น้ำชี​ บ้านหนองบัวลอง​ ต.ท่านางแนว​ อ.แวงน้อย​ จ.ขอนแก่น​</span></span></span></span>
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กุดรัง ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน​ กรณีขอออกโฉนดที่ดิน​ จำนวน​ 1 ราย
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กุดรัง ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน​ กรณีขอออกโฉนดที่ดิน​ จำนวน​ 1 ราย</span></span></span></span>
ร่วมระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน​ กรณีขอออกโฉนดที่ดิน​ จำนวน​ 4 ราย
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">ร่วมระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน​ กรณีขอออกโฉนดที่ดิน​ จำนวน​ 4 ราย</span></span></span></span>
วันคล้ายวันสถาปณา กรมป่าไม้
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">วันคล้ายวันสถาปณา กรมป่าไม้</span></span></span></span>
ปลูกต้นพะยูงและต้นประดู่ 2000 ต้น
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">ปลูกต้นพะยูงและต้นประดู่ 2000 ต้น</span></span></span></span>
ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน ๑๙-๐-๐๐ ไร่ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าอุโมงและป่าหนองแวง ท้องที่บ้านยางเดี่ยว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน ๑๙-๐-๐๐ ไร่ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าอุโมงและป่าหนองแวง ท้องที่บ้านยางเดี่ยว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด</span></span></span></span>
ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ</span></span></span></span>
โครงการ “ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น”
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">โครงการ “ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น”</span></span></span></span>
ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในราชการที่ 9 ณ ดอนปู่ตาบ้านคันธาร์ ม.1 ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในราชการที่ 9 ณ ดอนปู่ตาบ้านคันธาร์ ม.1 ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่</span></span></span></span>
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น แจกจ่ายกล้าไม้ ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2564
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น แจกจ่ายกล้าไม้ ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2564</span></span></span></span>
โครงการบริการจัดการที่ดินป่าไม้ทั้งระบบ
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">โครงการบริการจัดการที่ดินป่าไม้ทั้งระบบ</span></span></span></span>
เครือข่ายป่าชุมชน จัดกิจกรรมปลูกป่าและป้องกันไฟป่า
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">เครือข่ายป่าชุมชน จัดกิจกรรมปลูกป่าและป้องกันไฟป่า</span></span></span></span>
ป่าไม้เร่งติดตามการจัดทำแผนการจัดการป่าชุมชน
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">ป่าไม้เร่งติดตามการจัดทำแผนการจัดการป่าชุมชน</span></span></span></span>
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีลักลอบตัดไม้ประดู่
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีลักลอบตัดไม้ประดู่
ออกตรวจลาดตระเวน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี่
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">ออกตรวจลาดตระเวน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี่</span></span></span></span>
previous arrow
next arrow
 
Shadow

ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

ประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 5/2564
ประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 5/2564
เร่งพิจารณาตรวจสอบการถ่ายทอดและรับรองแนวเขตที่ดินของรัฐ
เร่งพิจารณาตรวจสอบการถ่ายทอดและรับรองแนวเขตที่ดินของรัฐ
ประชุมคณะทำงานตรวจสอบแนวเขตที่ดินของรัฐ 1:4,000 (One Map)
ประชุมคณะทำงานตรวจสอบแนวเขตที่ดินของรัฐ 1:4,000 (One Map)
จัดที่ดินให้ชุมชน ป่านาจารและป่าดงขวาง จ.กาฬสินธุ์
จัดที่ดินให้ชุมชน ป่านาจารและป่าดงขวาง จ.กาฬสินธุ์
เร่งตรวจพื้นที่ คทช. ป่าดงภูสีฐาน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
เร่งตรวจพื้นที่ คทช. ป่าดงภูสีฐาน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
 

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล ที่ 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ แจกจ่ายกล้าไม้
หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล ที่ 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ แจกจ่ายกล้าไม้
ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ร่วมเป็นวิทยากร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ประจำปี 2564
ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ร่วมเป็นวิทยากร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ประจำปี 2564
ประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ Morning Tolk ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้
ประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ Morning Tolk ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้
ติดตาม แนะนำ และประเมินผลการปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูลที่ 3 และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สามชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ติดตาม แนะนำ และประเมินผลการปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูลที่ 3 และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สามชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ติดตาม แนะนำ และประเมินผลการปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ห้วยเม็ก
ติดตาม แนะนำ และประเมินผลการปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ห้วยเม็ก
 

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ตรวจสอบกิจการโรงงานแปรรูปไม้ บริษัท สหไพบูลย์ (1982) จำกัด
ตรวจสอบกิจการโรงงานแปรรูปไม้ บริษัท สหไพบูลย์ (1982) จำกัด
ร่วมการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference กรมป่าไม้
ร่วมการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference กรมป่าไม้
ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน ปม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน ปม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
ตรวจสอบข้อเท็จ กรณีร้องเรียนผ่านสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ตรวจสอบข้อเท็จ กรณีร้องเรียนผ่านสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 

ส่วนจัดการป่าชุมชน

การประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ Morning talk กรมป่าไม้ ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้
การประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ Morning talk กรมป่าไม้ ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้
ร่วมการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference กรมป่าไม้
ร่วมการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference กรมป่าไม้
ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน ปม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน ปม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
ประชุม Morning Talk ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้
ประชุม Morning Talk ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้
 

ส่วนอำนวยการ

ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ กรมป่าไม้ ครั้งที่ 1 /2564
ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ กรมป่าไม้ ครั้งที่ 1 /2564
ร่วมประชุม Morning Talk (ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้)
ร่วมประชุม Morning Talk (ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้)
สอบสัมภาษณ์ทางไกล ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ผ่านระบบ Google Meet
สอบสัมภาษณ์ทางไกล ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ผ่านระบบ Google Meet
ประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ Morning Tolk ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้
ประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ Morning Tolk ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้
ประชุมวางแผนจัดทำระบบติดตามผลการปฏิบัติบัติงาน
ประชุมวางแผนจัดทำระบบติดตามผลการปฏิบัติบัติงาน
 

ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แวงใหญ่ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในท้องที่ ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แวงใหญ่ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในท้องที่ ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แวงใหญ่ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาวะน้ำท่วม ในท้องที่ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แวงใหญ่ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาวะน้ำท่วม ในท้องที่ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม
ช่วยเหลือประชาชน​ ที่ได้รับผลกระทบ​ จากภาวะน้ำท่วม​ บ้านชีวังเวิน ม.6​ ต.โนนทอง​ อ.แวงใหญ่​ จ.ขอนแก่น​ และประชาชนที่ออาศัย​อยู่ บริเวณ​ ลุ่มแม่น้ำชี​ บ้านหนองบัวลอง​ ต.ท่านางแนว​ อ.แวงน้อย​ จ.ขอนแก่น​
ช่วยเหลือประชาชน​ ที่ได้รับผลกระทบ​ จากภาวะน้ำท่วม​ บ้านชีวังเวิน ม.6​ ต.โนนทอง​ อ.แวงใหญ่​ จ.ขอนแก่น​ และประชาชนที่ออาศัย​อยู่ บริเวณ​ ลุ่มแม่น้ำชี​ บ้านหนองบัวลอง​ ต.ท่านางแนว​ อ.แวงน้อย​ จ.ขอนแก่น​
ปลูกต้นพะยูงและต้นประดู่ 2000 ต้น
ปลูกต้นพะยูงและต้นประดู่ 2000 ต้น
 
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แวงใหญ่ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในท้องที่ ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น</span></span></span></span>
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แวงใหญ่ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาวะน้ำท่วม ในท้องที่ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น</span></span></span></span>
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม</span></span></span></span>
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">ช่วยเหลือประชาชน​ ที่ได้รับผลกระทบ​ จากภาวะน้ำท่วม​ บ้านชีวังเวิน ม.6​ ต.โนนทอง​ อ.แวงใหญ่​ จ.ขอนแก่น​ และประชาชนที่ออาศัย​อยู่ บริเวณ​ ลุ่มแม่น้ำชี​ บ้านหนองบัวลอง​ ต.ท่านางแนว​ อ.แวงน้อย​ จ.ขอนแก่น​</span></span></span></span>
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">ปลูกต้นพะยูงและต้นประดู่ 2000 ต้น</span></span></span></span>
previous arrow
next arrow

ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์

โครงการ “ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น”
โครงการ “ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น”
โครงการบริการจัดการที่ดินป่าไม้ทั้งระบบ
โครงการบริการจัดการที่ดินป่าไม้ทั้งระบบ
ออกตรวจลาดตระเวน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี่
ออกตรวจลาดตระเวน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี่
ออกติดป้ายแนวเขตป่าชุมชนและป้ายบริเวณเพื่อการอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าชุมชน
ออกติดป้ายแนวเขตป่าชุมชนและป้ายบริเวณเพื่อการอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าชุมชน
ตรวจสอบข้อเท็จจริงการบุกรุกและลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติบ้านนางงาม
ตรวจสอบข้อเท็จจริงการบุกรุกและลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติบ้านนางงาม
 

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กุดรัง ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน​ กรณีขอออกโฉนดที่ดิน​ จำนวน​ 1 ราย
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กุดรัง ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน​ กรณีขอออกโฉนดที่ดิน​ จำนวน​ 1 ราย
ร่วมระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน​ กรณีขอออกโฉนดที่ดิน​ จำนวน​ 4 ราย
ร่วมระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน​ กรณีขอออกโฉนดที่ดิน​ จำนวน​ 4 ราย
ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในราชการที่ 9 ณ ดอนปู่ตาบ้านคันธาร์ ม.1 ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่
ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในราชการที่ 9 ณ ดอนปู่ตาบ้านคันธาร์ ม.1 ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่
ป่าไม้เร่งติดตามการจัดทำแผนการจัดการป่าชุมชน
ป่าไม้เร่งติดตามการจัดทำแผนการจัดการป่าชุมชน
Exit full screenEnter Full screen
 
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กุดรัง ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน​ กรณีขอออกโฉนดที่ดิน​ จำนวน​ 1 ราย</span></span></span></span>
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">ร่วมระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน​ กรณีขอออกโฉนดที่ดิน​ จำนวน​ 4 ราย</span></span></span></span>
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ</span></span></span></span>
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในราชการที่ 9 ณ ดอนปู่ตาบ้านคันธาร์ ม.1 ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่</span></span></span></span>
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">ป่าไม้เร่งติดตามการจัดทำแผนการจัดการป่าชุมชน</span></span></span></span>
previous arrow
next arrow
Shadow

ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด

ตรวจสอบพื้นที่บุกรุกป่า ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อประเมินมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทำลายป่าไม้ ในเขตสงวนแห่งชาติป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง
ตรวจสอบพื้นที่บุกรุกป่า ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อประเมินมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทำลายป่าไม้ ในเขตสงวนแห่งชาติป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร ตรวจยึด จับกุมการกระทำผิดกฏหมายเกี่ยวกับการป่าไม้
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร ตรวจยึด จับกุมการกระทำผิดกฏหมายเกี่ยวกับการป่าไม้
ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน ๑๙-๐-๐๐ ไร่ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าอุโมงและป่าหนองแวง ท้องที่บ้านยางเดี่ยว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน ๑๙-๐-๐๐ ไร่ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าอุโมงและป่าหนองแวง ท้องที่บ้านยางเดี่ยว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดทำแนวเขตและแบ่ง บริเวณการใช้ประโยชน์
จัดทำแนวเขตและแบ่ง บริเวณการใช้ประโยชน์
สนับสนุนกล้าไม้ แก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป
สนับสนุนกล้าไม้ แก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป
 
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">ตรวจสอบพื้นที่บุกรุกป่า ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อประเมินมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทำลายป่าไม้ ในเขตสงวนแห่งชาติป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง</span></span></span></span>
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร ตรวจยึด จับกุมการกระทำผิดกฏหมายเกี่ยวกับการป่าไม้</span></span></span></span>
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน ๑๙-๐-๐๐ ไร่ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าอุโมงและป่าหนองแวง ท้องที่บ้านยางเดี่ยว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด</span></span></span></span>
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">จัดทำแนวเขตและแบ่ง บริเวณการใช้ประโยชน์</span></span></span></span>
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">สนับสนุนกล้าไม้ แก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป</span></span></span></span>
previous arrow
next arrow

ศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีลักลอบตัดไม้ประดู่
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีลักลอบตัดไม้ประดู่
แจกจ่ายกล้าไม้ แก่หน่วยงานราชการและประชาชน
แจกจ่ายกล้าไม้ แก่หน่วยงานราชการและประชาชน
รับการตรวจเยี่ยม/ตรวจติดตาม ผอ.กอ.รมน.มห
รับการตรวจเยี่ยม/ตรวจติดตาม ผอ.กอ.รมน.มห
แจกจ่ายกล้าไม้ แก่หน่วยงานราชการและประชาชน
แจกจ่ายกล้าไม้ แก่หน่วยงานราชการและประชาชน
ตรวจยึดพื้นที่ป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี่
ตรวจยึดพื้นที่ป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี่
 
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีลักลอบตัดไม้ประดู่
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">แจกจ่ายกล้าไม้ แก่หน่วยงานราชการและประชาชน</span></span></span></span>
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">รับการตรวจเยี่ยม/ตรวจติดตาม ผอ.กอ.รมน.มห</span></span></span></span>
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">แจกจ่ายกล้าไม้ แก่หน่วยงานราชการและประชาชน</span></span></span></span>
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">ตรวจยึดพื้นที่ป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี่</span></span></span></span>
previous arrow
next arrow
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)