ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ ประชุมพิจารณาให้เงินอุดหนุน (เงินกู้) โครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

» Read more

ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ ประชุมพิจารณาให้เงินอุดหนุน (เงินกู้) โครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน บ้านโนนอำนวย หมู่ที่ 8 ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

» Read more

ประชุมพิจารณาให้เงินอุดหนุน (เงินกู้) โครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน บ้านหนองผ้าอ้อม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

» Read more

ประชุมพิจารณาให้เงินอุดหนุน (เงินกู้) โครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน

» Read more

ประชุมพิจารณาให้เงินอุดหนุน (เงินกู้) โครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน

» Read more

ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน 1 – 2 – 78 ไร่ ไม้ประดู่ ไม้มะกอกเลื่อม และไม้ชาด ถูกกาน จำนวน 17 ต้น เหตุเกิดในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงห้วยฝา ท้องที่บ้านคำม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

» Read more

1 2 3 46