ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี (พอ.สว.) และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1/ 2565

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ห้วยผึ้ง ร่วมประชุมเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงประมาณการภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล

» Read more

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดกาฬสินธุ์ (กรอ.จังหวัดกาฬสินธุ์) ครั้งที่ 4/2564

» Read more

ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมถนนคนเดิน “วิถีผู้ไท เที่ยวเมืองตะไลล้าน” บ้านกุดหว้า ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

» Read more

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ (คทช.จังหวัด)

» Read more
1 2 3 58