มอบนโยบายและปฏิบัติราชการ “ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ทส.”

» Read more

กิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและบำรุงต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด และบริเวณอ่างธวัชชัย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

» Read more