หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองพอก ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ร้อยเอ็ด ออกตรวจลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร ตรวจสอบพื้นที่ ร่องรอยการขุดดิน ป่าสงวนแห่งชาติป่าคำใหญ่ – คำขวาง

» Read more

ตรวจสอบพื้นที่ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอุโมงหนองแวง ท้องที่บ้านท่าสะพาน หมู่ที่ 4 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more

ตรวจสอบระบบพิทักษ์ไพร ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน ๐ – ๑ – ๗๕ ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงขี้เหล็ก ท้องที่บ้านนาคำ หมู่ที่ ๔ ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more

ตรวจสอบพื้นที่ตามเรื่องร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง ท้องที่บ้านเป้า หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองขามอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร ตรวจสอบพื้นที่ตามเรื่องร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน ตรวจยึดพื้นที่ จำนวน ๒๒ – ๑ – ๑๘ ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง ท้องที่บ้านเป้า หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองขามอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more
1 2 3 5