หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูเวียง ดำเนินการตรวจสอบและตรวจยึดผู้กระทำผิดกฎหมายป่าไม้ กรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเวียง ท้องที่ด้านทิศตะวันตกบ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 4 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูเวียง ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่า ป้องกันไฟป่า “วันต้นไม้” ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูผาม่าน ดำเนินการตรวจสอบประเมินมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม

» Read more

ตรวจยึดการทำไม้หวงห้ามในเขตป่าไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต

» Read more

ตรวจสอบและตรวจยึดไม้ชาด จำนวน 4 ท่อน ปริมาตร 0.109 ลบ.ม. พร้อมจับกุมผู้กระทำความผิด 1 ราย

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูเวียง ออกตรวจสภาพป่าเปลี่ยนแปลง

» Read more
1 2 3 7