ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ท้องที่จังหวัดมุกดาหาร

» Read more

โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านดอนม่วงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าเนื่องใน”วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ” พ.ศ. 2564

» Read more

มอบนโยบายและปฏิบัติราชการ “ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ทส.”

» Read more

ร่วมให้การช่วยเหลือราษฎรที่ประสพอุทกภัยน้ำท่วมจากพายุฝน ทำให้ฝายกั้นน้ำลำห้วยบังอี่ ท้องที่บ้านบุ่ง หมู่ 4,5 ต.ภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ขาดเป็นบริเวณกว้าง

» Read more