มอบนโยบายและปฏิบัติราชการ “ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ทส.”

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.4 (ภูพานคำ) ร่วมกับผู้นำชุมชนและผู้อำนวยการโรงเรียนซำสูงพิทยาคม ได้ร่วมกันตรวจสอบ ร่องรอยการลักลอบตัดไม้พะยูงในเขตโรงเรียนฯ ท้องที่ บ้านกระนวน หมู่ที่ 1 ตำบลกระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้แจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรซำสูงแล้ว และยังมีต้นพะยูงเหลืออยู่อีกหลายต้นที่ล่อแหล่มต่อการถูกลักลอบตัด จึงได้ร่วมหารือแนวทางป้องกัน

» Read more

ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.4 (ภูพานคำ) ได้ตรวจรับมอบไม้พะยูงของกลาง จำนวน 18 ท่อน จาก ร.ต.ท.นิติรัฐ ผาภู รองสว.(สอบสวน) สภ.ซำสูง ตรวจยึดเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ในบริเวณวัดวิสุทธาราม บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

» Read more

หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.4 (ภูพานคำ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ร่วมกันตรวจสอบคำนวณปริมาตรไม้และราคากลางต้นไม้ยูคาลิปตัส กรณีมีผู้ลักลอบตัดบริเวณที่สาธารณะประโยชน์ “หนองคู” ท้องที่บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 15 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.4 (ภูพานคำ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ร่วมกันตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ผ่านระบบร้องเรียนกรมป่ไม้ Thicket ID:6201235 กรณีมีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล ท้องที่บ้านฝางพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.4 (ภูพานคำ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ และช่างรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขากระนวน ร่วมกันระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน กรณีขอรังวัดแบ่งแยกในนามเดิม รายนางประดิษฐ์ มุขะเสน ตามหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.3ก. เลขที่ 2562 ตำบลบ้านหนอง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

» Read more
1 2 3 4