ร่วมประขุมคณะดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดขอนแก่น

» Read more

กิจกรรมเผยแพร่แนวพระราชดำริ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ (กิจกรรมครูป่าไม้) ณ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

» Read more

กิจกรรมเผยแพร่แนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ชุมชนบ้านจัมปาศรี ม.9 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.ร้อยเอ็ด

» Read more

ฝ่ายโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า บำรุง ดูแล รักษาต้นไม้ทรงปลูก ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ณ บริเวณสะพานห้วยเสือเต้น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

» Read more
1 2 3 9