ฝ่ายโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า บำรุง ดูแล รักษาต้นไม้ทรงปลูก ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

ดูแล บำรุงรักษา ต้นไม้มงคลพระราชทาน (ต้นรวงผึ้ง)

» Read more

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ณ บริเวณสะพานห้วยเสือเต้น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

» Read more

มอบนโยบายและปฏิบัติราชการ “ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ทส.”

» Read more

ฝ่ายโครงการพระราชดำริ ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ทำการบำรุงรักษาต้นไม้มงคลพระราชทาน (ต้นรวงผึ้ง) ที่ปลูกอยู่บริเวณ สนามหญ้าหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น มีงานที่ทำได้แก่การตัดหญ้า/วัชพืชที่ขึ้นปกคลุมต้นไม้ การวัดความสูงและอัตราการเจริญเติบโตของต้นไม้ การตรวจเช็คระบบการให้น้ำกับต้นไม้ การกวาดเก็บใบไม้ที่ร่วงหล่นใส่ในเสวียนรอบต้นไม้ที่อยู่โดยรอบ ซึ่งเป็นการดูแลรักษาประจำทุก ๆ สัปดาห์

» Read more

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

» Read more

1 2 3 8