หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสวนกวาง ตรวจสอบพื้นที่บุกรุกและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง

» Read more

ตรวจสอบพื้นที่ราษฎรขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน เขตท้องที่ บ้านสำราญ ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

» Read more

ตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้งจุด Hot spot จากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาสวนกวาง ท้องที่บ้านนาอ่างทอง หมู่ที่ 7 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

» Read more

ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสวนกวาง ท้องที่บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๘ ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

» Read more

ร่วมกันออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาสวนกวาง บริเวณวัดพระพุทธบาทเขาน้อย ท้องที่บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 8 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

» Read more

ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และออกไปประชาสัมพันธ์ด้านป่าไม้

» Read more

1 2 3 8