หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้มัญจาคีรี ดับไฟป่าที่เกิดขึ้นบริเวณวัดป่ารัตนเกษม​ (วัดศาลาแดง)

» Read more

ออกตรวจลาดตระเวนตามแนวเขตอุทยานแห่งชาติน้ำพอง​ ตรวจพบไฟป่าที่เกิดขึ้นบริเวณวัดป่ารัตนเกษม​ (วัดศาลาแดง)

» Read more

ทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง​ และพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติน้ำพอง

» Read more

ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีการตัดไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ป่าสาธรณประโยชน์ (วัดป่าสามัคคีสันติธรรม)

» Read more

ออกตรวจลาดตระเวนตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหลวง ท้องที่ ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

» Read more

ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้มัญจาคีรี โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.2 (โคกหลวง) ร่วมกับศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม่ที่ 7 (ขอนแก่น) ร่วมกันตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้

» Read more
1 2 3