ตรวจติดตามให้คำแนะนำและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ท้องที่ จ.ร้อยเอ็ด

» Read more

อบรมอาสาสมัครฯ หมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือป้องกันไฟป่า

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองพอก ดับไฟป่า ท้องที่ หมู่ที่ 9 ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก

» Read more

ตรวจสอบพื้นที่ ตามรายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่า ปี 2560-2561 บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะอี่ ท้องที่ตำบลหนองพอก ตำบลภูเขาทอง ตำบลโคกสว่าง ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more

ตรวจสอบพื้นที่ ตามรายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่า ปี 2559-2560 บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะอี่ ท้องที่ตำบลบึงงาม ตำบลรอบเมือง ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more

ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ ตามรายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่า ปี 2559-2560 บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะอี่

» Read more

1 2 3