มอบเช็คเงินสดงบเงินอุดหนุน เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า

» Read more

ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่ จ.มุกดาหาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

» Read more

ออกสำรวจต้นไม้ใหญ่ในวัดและสำนักสงฆ์ ตามโครงการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในวัด เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมายุครบรอบ 89 ปี ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564

» Read more

ออกตรวจสอบพื้นที่เพื่อดำเนินการจัดทำแนวกันไฟ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี

» Read more

ตรวจสอบไฟไหม้ตามที่ได้รับแจ้งจากราษฎร ระหว่างบ้านร่มเกล้า – บ้านคำนางโอก ตรงข้ามวัดน้ำกระพุง ท้องที่บ้านคำนางโอก หมู่ที่ 5 ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ตามคำสั่งผู้อำนวจการศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร ตรวจพบเป็นการเผาต้นอ้อยในพื้นที่เกษตรของราษฎร เนื้อที่ 5 ไ่ร่

» Read more
1 2 3