มอบนโยบายและปฏิบัติราชการ “ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ทส.”

» Read more

เตรียมความพร้อมในการตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงขี้เหล็ก

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าคันโท ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้กาฬสินธุ์ ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ ได้ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้

» Read more

ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้กาฬสินธุ์ ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ ร่วมกับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ห้วยผึ้ง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และออกตรวจสอบพื้นที่ตามที่แจ้งในระบบพิทักษ์ไพร ว่ามีการบุกรุก ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงนามน ท้องที่บ้านด่านแต้ ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

» Read more

ตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และออกตรวจสอบตามบันทึกสั่งการผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 กรณีที่ได้รับร้องเรียนทางโทรศัพท์ ว่ามีการใช้รถแบ็คโฮ ตัดโค่นต้นไม้ ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระแนง ท้องที่บ้านหนองหล่ม, บ้านขาม ตำบลคลองขาม, ท้องที่บ้านหนองกุง ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ และบริเวณใกล้เคียงรอบๆพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระแนง

ตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ » Read more

ตรวจติดตามมาตรการเฝ้าระวังรักษาไม้ของกลาง สิ่งประดิษฐ์ และอุปกรณ์ของกลางในการกระทำผิด ของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

» Read more
1 2 3