ตรวจสอบพื้นที่เขตสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน ๙ – ๑ – ๐๐ ไร่ ไม้กระยาเลย จำนวน ๑ กอง รถยนต์กระบะบรรทุก จำนวน ๑ คัน เลื่อยโซ่ยนต์ขนาดบาร์ ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง เขตป่าสาธารณประโยชน์ดงสว่าง ท้องที่บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร ตรวจสอบพื้นที่การกระทำผิดกฎหมายป่าไม้

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน ๑ – ๐ – ๔๘ ไร่

» Read more

มอบนโยบายและปฏิบัติราชการ “ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ทส.”

» Read more

1 2 3 4