หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน ๑ – ๐ – ๔๘ ไร่

วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด โดยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมกันตรวจสอบเรื่องร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๕๐น. จากการตรวจสอบ
๑.ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน ๑ – ๐ – ๔๘ ไร่
๒.ไม่พบตัวผู้กระทำผิด
๓.ผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ มาตรา ๕๔ ฐานก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต
๔.เหตุเกิดบริเวณป่าสาธารณะประโยชน์ดงติ้ว ท้องที่บ้านมันเหลือง หมู่ที่ ๗ ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ดใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น