มอบนโยบายและปฏิบัติราชการ “ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ทส.”

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.1 (ภูเวียง) ได้ดำเนินการส่งมอบ – รับมอบ คืนรถยนต์ของกลาง ตามคำพิพากษาศาลจังหวัดชุมแพ หมายเลขคดีดำที่ อ ขก 1/2562

» Read more

บริษัทมนต์พสธร คอนสตรัคชัน จำกัด ได้เข้าดำเนินการก่อสร้าง ทำการปรับพื้นที่ ขุดหลุมเพื่อวางฐานราก หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.1 (ภูเวียง) หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูเวียง

» Read more

วัดป่ากตติญานุสร ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น พร้อมคณะกรรมการวัด ได้มอบรถตัดหญ้าให้กับ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.1 (ภูเวียง)

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.1 (ภูเวียง) ตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายเกียวกับการป่าไม้ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเวียง

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.1 (ภูเวียง) ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบหน่วยฯ และทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันการลุกลามจากการเกิดไฟป่า

» Read more