มอบนโยบายและปฏิบัติราชการ “ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ทส.”

» Read more

ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูผาม่าน โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.5 (ภูผาม่าน ) เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปทส. และกำนันตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกันตรวจยึด ไม้แดง จำนวน 7 ท่อน เหตุเกิด ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 2484 ทิศตะวันออก บ้านนาดี หมู่ที่ 9 ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

» Read more

ออกปฏิบัติงาน โครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงลาน โดยทำการชี้แจงผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น ตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน/อยู่อาศัย ในเขตป่าสงวนฯ และตรวจสอบแปลงที่ดินที่อยู่อาศัย/ทำกินของราษฎร ท้องที่ ต.ห้วยม่วง, ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.5 (ภูผาม่าน) ฝ่ายปกครองอำเภอสีชมพู เจ้าหน้าที่ทหารร.8 พัน 2 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปทส. กำนันตำบลบริบูรณ์ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ร่วมกันตรวจยึดไม้เต็งท่อน จำนวน 9 ท่อน ปริมาตร 3.87 ลบ.ม

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.5 (ภูผาม่าน) ร่วมกันตรวจยึดพื้นทีบุกรุก ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงสภทพป่า จากการแปรภาพถ่ายทางอากาศ ปี 2559-2560 ของกรมป่าไม้

» Read more
1 2 3 4