เหยี่ยวไฟและคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมฯไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ต.ขวาว และ ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

» Read more

ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด ปฏิบัติภารกิจร่วมกับศูนย์ควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียวเหนือ มอบอาหาร น้ำดื่ม ให้กับพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย บ้านคุ้งสะอาด หมู่ 5 ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

» Read more

หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าและศูนย์ป่าไม้ เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

» Read more

หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าและศูนย์ป่าไม้ เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

» Read more

ฝึกอบรมโครงการ กศน.ห้วยผึ้ง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายเสรี วิเศษดี ผู้อำนวยการการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยผึ้ง เป็นประธานในพิธีเปิด

» Read more

พิธีปิด และมอบใบประกาศนียบัตร การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2562 ให้แก่เทศบาลตำบลภูปอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

» Read more

1 2 3 6