เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน ศูนย์ป่าไม้จันทบุรี ออกพื้นที่เพื่อตรวจสอบแนวเขตป่าชุมชน กิจกรรมโครงสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน (งบโควิด) ณ ป่าชุมชนบ้านคอกรัก ชุมชน 3 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม


วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน ศูนย์ป่าไม้จันทบุรี ออกพื้นที่เพื่อตรวจสอบแนวเขตป่าชุมชน กิจกรรมโครงสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน (งบโควิด) ณ ป่าชุมชนบ้านคอกรัก ชุมชน 3 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี