previous arrow
next arrow
Slider
กรมป่าไม้ เชิญชวนทุกหน่วยงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม เพื่อช่วยลดขยะ
Slider
previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกระทรวง

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งรัด คทช. จังหวัด เสนอขออนุญาตการใช้ที่ดิน เพื่อส่งมอบให้ประชาชนได้ทั้ง 3.9 ล้านไร่ ภายในสิ้นปี 2564

2 สิงหาคม 2021

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมการประชุมหารือกรมป่าไม้ ในการดำเนินโครงการฟื้นฟูและบำรุงรักษาป่า เพื่อขอรับการการจัดสรรแบ่งปันคาร์บอนเครดิต

7 กรกฎาคม 2021

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2 กรกฎาคม 2021

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนฯ เร่งรัดการพิจารณาอนุญาต พร้อมกำชับให้ดำเนินการตามกฎหมาย และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เข้าใช้ประโยชน์

9 มิถุนายน 2021

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “เสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

4 มิถุนายน 2021

Slider

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจของกรมป่าไม้

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 5/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายของกรมป่าไม้ โดยม...

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 5/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายของกรมป่าไม้ โดยมี นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมผู้บริหารกรมป่าไม้เข้าร่วมประชุม และร่วมประชุมผ่านระบบ Video...

4 สิงหาคม 2021

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานแ...

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ ร่วมพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้และลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภัคดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ....

27 กรกฎาคม 2021

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ครั้งที่ 5 /25...

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ครั้งที่ 5 /2564 พร้อมนายวิจารณ์ เสนสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการโดยมีนายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุลรองอธิบดีกรมป่าไม้ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง...

23 กรกฎาคม 2021

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมร่วมกับ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หารืองานด้านการกำกับดูแลที่ดี (CG ) และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR )

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะอนุกรรมการ ฯ เป็นประธานในการประชุมหารือคณะอนุกรรมการการกำกับงานด้านการกำกับดูแลที่ดี(CG ) และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR ) ครั้งที่ 1/2564 ขององค์การอุตสาห...

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะอนุกรรมการ ฯ เป็นประธานในการประชุมหารือคณะอนุกรรมการการกำกับงานด้านการกำกับดูแลที่ดี(CG ) และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR ) ครั้งที่ 1/2564 ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ผ่านระบบ video conference จากกรมป่าไม้ ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าวเป็นการพิจารณาหารือเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลที่ดีและเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

...

22 กรกฎาคม 2021

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด...

วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการและควบคุมป่าไม้ และนางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...

21 กรกฎาคม 2021

Slider

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรม “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 30 ของ ทส.

2 สิงหาคม 2021

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID-19

29 กรกฎาคม 2021

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1

21 กรกฎาคม 2021

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ในประเด็น “กรมป่าไม้ กับยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนคุณภาพเพื่อสร้าง นวัตกรรมภาครัฐ”

20 กรกฎาคม 2021

นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ร่วมประชุมการตรวจราชการของ ทส. ใน 5 จังหวัดภาคอีสานตอนบน

15 กรกฎาคม 2021

Slider

สื่อวิดีทัศน์และการเรียนรู้

Play

โครงการต้นไม้ใหญ่ในวัด เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ 89 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564

Play

รมว.ทส. มอบนโยบายเครือข่ายป่าชุมชน ภาคอีสาน/อุบลราชธานี

Play

Forestbook EP59 : ไผ่ในกระแสโลก

Play

การรับรองไม้ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

Play

forest for life ป่าไม้เพื่อชีวิต

Play

รุกขกร กรมป่าไม้

Play

“พาน้องราชภัฏกาญฯ ปลูกไผ่” @ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี จ.กาญจนบุรี

Slider

ปฏิทินกิจกรรม

There are no upcoming กิจกรรม at this time.

จัดซื้อจัดจ้าง

โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น"

Slider

ข่าวกิจกรรมกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมป่าไม้เดือนกรกฏาคม 2564
ข่าวกิจกรรมป่าไม้เดือนมิถุนายน 2564
ข่าวกิจกรรมป่าไม้เดือนพฤษภาคม 2564
Slider

เกร็ดความรู้

Slider

คลังความรู้ (E-Book)

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
Slider