นายทัตพงษ์ ธาราสุข นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี


วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายทัตพงษ์ ธาราสุข นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2564 เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแกลดและป่าเขาสุกิม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายทิพากร รสฟุ้ง ประธานสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง เป็นประธาน