เกี่ยวกับหน่วยงาน


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)

เลขที่ 201 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทรศัพท์ : (038)-047 528-30 โทรสาร : (038)-047 531