พื้นที่ป่าจังหวัดยะลา


No.ชื่อป่าสงวนที่อยู่พื้นที่ (ตร.กม.)พื้นที่ (ไร่)รายละเอียดดาวน์โหลด
1ป่ากาบังต.กาลัง อ.ยะหา จ.ยะลา 270168,750.00
2ป่ากาโสดต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 10.056,281.25
3ป่าเขาใหญ่ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา 3823,750.00
4ป่าจะกว๊ะต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา 27.9217,451.00
5ป่าตันหยงกาลอต.บางโงยซิเน อ.ยะหา จ.ยะลา 11.507,187.50
6ป่าเทือกเขากาลอต.บุดี อ.รามัน จ.ยะลา 66.7541,719.00
7ป่าบูกิ๊ตตำมะซู ป่าบูกิ๊ตกือแลอ.เบตง จ.ยะลา 0.44275.00
8ป่าเบตงต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 280175,000.00
9ป่าลาก๊ะต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 17.6611,039.00
10ป่าลาบูและป่าถ้ำทะลุต.สะเอ๊ะ อ.เมือง จ.ยะลา334.16208,850.00
11ป่าสกายอกุวิงต.บาโระ อ.ยะหา จ.ยะลา 138,125.00