ป่านันทนาการ “น้ำตกเฉลิมพระเกียรติฯ ร.๙


นายสรธร  เพชรแก้วเพชร
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่
หัวหน้าป่านันทนาการ “น้ำตกเฉลิมพระเกียรติฯ ร.๙ อีกหน้าที่หนึ่ง