ป่านันทนาการ ทะลหมอกอัยเยอร์เวง


นายสรธร  เพชรแก้วเพชร
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่
หัวหน้าโครงการป่านันทนาการ ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง อีกหน้าที่หนึ่ง