ตรวจเยี่ยม มอบน้ำดื่มฯ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า


วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 นายณรงค์ จิตรสะอาด ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส ,นายสุธี ขอบขำ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบควมไฟป่า และเจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันฯ ได้ร่วมกันออกตรวจเยี่ยม มอบน้ำดื่ม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.4 (สุไหงปาดี) และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ในการควบคุมดับไฟป่าในท้องที่ ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส