ร่วมดับไฟไหม้ป่า


วันที่ 29-30 มีนาคม 2567 นายสุธี ขอบขำ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้นราธิวาส และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.4 (สุไหงปาดี) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดง เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์เพาะเลี้ยงโคกไม้เรือ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน และเจ้าหน้าที่ทหารพรานในท้องที่ เข้าร่วมดับไฟไหม้ป่า เหตุเกิดที่ บ้านคลองไหล หมู่ที่ 4 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส บริเวณพิกัด 47N 0826652 E 0698582 N จนสามารถควบคุมไฟไว้ได้