ประกาศสำนักฯ13 สาขานราธิวาส


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ จำนวน 365 รายการ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่องการรับการเสนอรายชื่อผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการป่าชุมชนประจำจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ ของนายการียา  สะปาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ ของนายมะซูวี เสาะเลาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ ของนายมูฮัมหมัดอัสรี  สะมะแอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บุคคลภายนอกปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก กิจกรรมกรรมโครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช.เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑๒๖ อัตรา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ  จำนวน ๙ อัตรา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งาน

เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ที่เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งาน