ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House


วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House ประจำปีการศึกษา 2567 ภายในงานมีการเปิดโอกาศให้นักเรียนพิการแสดงความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ และมีการเผยแพร่ผลงานของนักรียน ครู และบุคลากรสู่สาธารณะ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดนราธิวาส