ร่วมต้อนรับรองปลัดกระทรวงฯ และรองอธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยมป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง


วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายณรงค์ จิตรสะอาดผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดของสำนักฯ , และนายกาญจนพันธ์ คำแหง ผอ.สนง.ทสจ.ยะลา ได้ร่วมกันให้การต้อนรับ คณะของนายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,คณะของนายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ,และคณะของนายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง ผู้อำนวยการสำนักป่านันทนาการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมต้อนรับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและคณะฯ และได้รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง พร้อมกับได้รับแนวทางการปฏิบัติงาน ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ ป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา