สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด แจกจ่ายกล้าไม้มีค่าและไม้เศรษฐกิจให้กับประชาชน 2 ราย เพื่อนำไปปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 2,000 กล้า


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด ได้แจกจ่ายกล้าไม้มีค่าและไม้เศรษฐกิจให้กับประชาชน 2 ราย เพื่อนำไปปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 2,000 กล้า พร้อมเชิญชวนเข้าร่วมลงทะเบียนโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น”