สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี แจกจ่ายกล้าไม้ให้กับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมพู่ จำนวน 1,700 ต้น เพื่อนำไปปลูกเพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี ได้แจกจ่ายกล้าไม้ให้กับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมพู่ จำนวน 1,700 ต้น เพื่อนำไปจัดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ ณ บริเวณหมู่บ้านโค่งดารา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมเชิญชวนเข้าร่วมลงทะเบียนโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น”