หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองห้วยแร้ง) ออกลาดตระเวนเขตพื้นที่รับผิดชอบป่่าสงวนแห่งชาติ ป่าหินเพิงทึบ ทิวเขาบรรทัด บริเวณบ้านคลองขัด หมู่ที่ 7 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด


วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองห้วยแร้ง) ได้ออกลาดตระเวนเขตพื้นที่รับผิดชอบป่่าสงวนแห่งชาติ ป่าหินเพิงทึบ ทิวเขาบรรทัด บริเวณบ้านคลองขัด หมู่ที่ 7 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,314-3-88 ไร่ ผลการตรวจลาดตระเวน พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้แต่อย่างใด