ศูนย์ป่าไม้ระยอง ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 6 (ระยอง) ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565


วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ป่าไม้ระยอง ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 6 (ระยอง) บริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ ไพร์ส จำกัด หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.1 (บ้านนา-ทุ่งควายกิน) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.2 (บ้านค่าย) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.3 (ห้วยทับมอญ) และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ บ้านทรัพย์สะแหน่ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยร่วมกันปลูกต้นสัก ต้นประดู่ ต้นกระถินเทพา บนเนื้อที่ 3 ไร่ จำนวน 600 ต้น โดยมีนายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอเขาชะเมาเป็นประธานในพิธี