สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด ได้แจกจ่ายกล้าไม้มีค่าและไม้เศรษฐกิจให้กับประชาชน 11 ราย เพื่อนำไปปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 2,400 กล้า


วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด ได้แจกจ่ายกล้าไม้มีค่าและไม้เศรษฐกิจให้กับประชาชน 11 ราย เพื่อนำไปปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 2,400 กล้า พร้อมเชิญชวนเข้าร่วมลงทะเบียนโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น”