กิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567


วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น. นายกิตติพันธุ์  รัตนวงศ์ ผู้อำนวยการส่งเสริมการปลูกป่า พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส, สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส, เรือนจำจังหวัดนราธิวาส, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567” ณ บริเวณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส (วัดเขากง-พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล) ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พร้อมถ่ายทอดสด ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ไปยังกรมป่าไม้  โดยมี นายณรงค์ จิตรสะอาด ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส เป็นประธาน