สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี ได้แจกจ่ายกล้าไม้ให้กับที่ว่าการอำเภอศรีราชา จำนวน 70 ต้น เพื่อนำไปจัดกิจกรรมปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียว


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี ได้แจกจ่ายกล้าไม้ให้กับที่ว่าการอำเภอศรีราชา จำนวน 70 ต้น เพื่อนำไปจัดกิจกรรมปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ บริเวณสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมเชิญชวนเข้าร่วมลงทะเบียนโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น”