สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี แจกจ่ายกล้าไม้ให้กับหน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียว 4 ราย จำนวน 750 ต้น


วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี ได้แจกจ่ายกล้าไม้ให้กับหน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียว 4 ราย จำนวน 750 ต้น ในพื้นที่ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง ตำบลหนองตำลึง ตำบลหนองข้างคอก จังหวัดชลบุรี พร้อมเชิญชวนเข้าร่วมลงทะเบียนโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น”