สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี แจกจ่ายกล้าไม้ให้ประชาชนทั่วไป จำนวน 3,200 ต้น


วันที่ 31 สิงหาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี แจกจ่ายกล้าไม้ให้ประชาชนทั่วไป จำนวน 3,200 ต้น พร้อมทั้งเชิญชวนผู้ที่มารับกล้าไม้ร่วมลงทะเบียนโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น