หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.2 (บ้านค่าย) ได้ออกตรวจลาดตระเวนฝนเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณบ้านตะเกราทอง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหงัดระยอง


วันที่ 30 สิงหาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.2 (บ้านค่าย) ได้ออกตรวจลาดตระเวนฝนเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณบ้านตะเกราทอง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหงัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 20-2-42 ไร่ พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้